Onderweg met Kaatsers en Kaatsters : Zaterdag 23- en Zondag 24 Juni 2018

Allemaal, veel succes, deze dagen

Zaterdag 23 juni
Heren HK VF Pieter Holwerd, 11.00 Wedstrijdlijst
Heren 1e kl VF Jelte, Durk, Johannes, Kees Itens, 11.00 Wedstrijdlijst
Heren 1e kl VF Jan Sjouke Leeuwarden, 11.00 Wedstrijdlijst
Heren 50+ Afdeling Jan Volbeda
Teake vd Walt
Jan van der Schoot
Witmarsum, 10.00 Wedstrijdlijst
NK Dames HK Afdeling Anna Ennema
Fiera de vries
Hendrieke van der Schoot
Exmorra, 10.00 Wedstrijdlijst
Jongens VF+Herk. Marten Morra-Lioessens, 10.00 Wedstrijdlijst
NK Schooljongens Afdeling Jan Bauke Weewer
Mark Pieter Goodijk
Tiemo Postma
Wommels, 10.00 Wedstrijdlijst
Zondag 24 Juni
Heren HK VF Pieter, Kees, Durk Berltsum, 12.00 Wedstrijdlijst
Heren 1e kl VF Kees, Durk, Jan Sjouke, Jelte, Johannes Dronryp, 10.00 Wedstrijdlijst
Meisjes VF Anna, Fiera Arum, 10.00 Wedstrijdlijst
Pupillenjongens Afdeling P1. Stijn, Enrico, Nick
P2. Sijtse, remco , Rindert
Makkum, 10.00 Wedstrijdlijst
Welpen meisjes B-kl DEL Maud Mantgum, 10.00 Wedstrijdlijst
Mocht ik iemand zijn vergeten, dan hoor ik het graag van jullie.
De wedstrijdlijsten zijn afkomstig vanaf de KNKB-site....KNKB bedankt!!

Sexbierummer winnaars Federatie-partij St.Anna, Vrijdag 22 Juni

uitslagen Federatiepartij St.-Annaparochie 32 kaatsers 3 categorieën de winnaars:

Welpen:

 1. Aisha Mahmoud en Sijtse Kloosterman
 2. Mark Reitsma en Brandon Cuttress

Herkansing Welpen:

 1. Jörgen Postma en Lieke Triemstra
 2. Eva Krolen en Melle Binnema

Pupillen:

 1. Sophie Kroondijk en Brent Boschma
 2. Sander v/d Walt en Fenna Hoekstra
 3. Alexander Teitsma en Thom Postumus

Schooljeugd:

 1. Dido Iedema St.-Anne Danël Meesters Beetgumermolen
 2. Jort Monsma en Harmen Zuidema

van harte gefeliciteerd allemaal, tot de volgende partij op vrijdag 29 juni in Tzummarum.

Fotos en uitslagen : Facebook Federatie Barradeel


Enrico, Rindert en Nick niet in de prijzen Schoolkaats-kampioenschap, Woensdag 20 Juni, Franeker

Op het Sjûkelân hebben de jongens van de Slotschool uit Sint Annaparochie en de meisjes van de Staetlânsskoalle uit Tzum woensdag het Fries Schoolkaatskampioenschap gewonnen.

Sinds drie jaar wordt de finale in Franeker gehouden, daarvoor was de finale in Leeuwarden op Sonnenborgh. Voor de eerste prijswinnaars was er dit jaar een stadspenning, beschikbaar gesteld door het Gemeentebestuur van de Waadhoeke

Jongens met een meisje erbij

Iwan Hiddinga en Dido Iedema van de Slotschool uit Sint Annaparochie waren samen het sterkst op een lijst van 21 parturen. Iwan en Dido kaatsten bij de jongens, maar Dido is een meisje..!

Het is voor het eerst in de geschiedenis van het schoolkaatsen dat een jongen en een meisje samen het schoolkaatskampioenschap wonnen.

Tweede werden Rutger Altenburg, Jurjen van Dalfsen en Jurre Reitsma van de Sint Maartenschool in Bolsward. De derde plaats was voor het partuur van De Romte 1 uit Dronryp met Bjorn Idsardi, Milan Krotje en Arjen Bauke Hofstra.

Voor de Pcbs de Skaekel uit Sexbierum speelden Enrico Post, Nick vd Walt en Rindert Zijlstra.

Ondanks het feit dat ze niets wonnen, en toch hun uiterste best gedaan te hebben, hier nog wat foto''s die gemaakt zijn door Lieuwe Bosch

Fotos zijn gemaakt door : Lieuwe Bosch
Tekst groetendeels :Suwarda Vis-Algra


Durk 1e- en Jelte 3e prijs Heren 1e Klasse, Zondag 17 Juni, Anjum

De uitslag was als volgt :

 1. Durk Ennema, Jacob Klaas Haitsma, Patrick Scheepstra
 2. Elgar Boersma, Hyltje Bosma, Hendrik Bouwhuis
 3. Remmelt Bouma, Jelte Visser, Willem Heeringa

Uitslag en foto: www.kaatsnieuws.com


Nick en Remco 2e prijs Pupillen jongens A-klasse
Enrico en rindert 3e prijs B-klasse, Zondag 17 juni, Marssum

Vandaag hadden wij de KNKB pupillen jongens op bezoek. Er werd gekaatst in A klasse en B klasse +herkansing

In de A klasse gingen we met 4 2-tallen van start om 11.00 uur :

Zij kaatsten poule,hier waren de prijzen voor:

 1. Jelvin Kaper, St Anna en Clive van der Weerdt ,Makkum.
 2. Nick van der Walt , Sexbierum en Remco Post, Sexbierum

De 1e en 2e Prijs winnaars in de A-klasse

Vandaag hadden wij de KNKB pupillen jongens op bezoek. Er werd gekaatst in A klasse en B klasse +herkansing We gingen om 10.00 uur van start met 15 partuur in de B klasse.

In de winnaarsronde waren de prijzen voor:

 1. Douwe Faber, Pingjum en Eelco Meijer, Hallum.
 2. Leon Smink , Makkum en Milan Krottje, Dronryp.
 3. Edwin Arjen Yska Bolsward en Enrico Post , Sexbierum
  Tyme Jonker, Mantgum en Rindert Zijlstra , Pietersbierum

Verliezersronde:

 1. Jorrit Palma , Tzum en Tymen Bijlsma , Bolsward
 2. Jelte Meesters ,Bitgummole en Hjalmar Dijkstra , St Anna

Alle winnaars en verliezers in de B-klasse

Allen van harte gefeliciteerd!!

Uitslag en foto: KV Foarut, Marssum


Maud 3e prijs Welpen Meisjes B, Zondag 17 Juni,St.Anna

De uitslagen waren als volgt :

 1. Anke Bruinsma, Makkum en Britt Joustra, Lollum
 2. Lisan Kaper, St.Anna en Minke Tjalsma , Bolsward
 3. Marit Steigenga , Bolsward en Maud Scheffer , Sexbierum

De uitslagen Verliezersronde was :

 1. Fenna Cuperus , Bolsward en Rikst Grypstra , Feinsum

Foto: Mem Esther Jellema
Uitslag Site KNKB


Stijn, Nick en Enrico 1e prijs Pupillen Jongens Afdeling, Zaterdag 16 Juni, Grou

Vandaag 16 juni 2018 was de Pupillen Afdeling in Grou. Er staan 18 parturen op de lijst.

Van Sexbierum doen er 2 parturen mee. Het tweede partuur verliest de eerste wedstrijd en kan mee in de opstap.

 • Het eerste partuur wint van Arum met 5-0 6-0. Hierna komen ze Grou tegen hier was de eindstand 5-2 6-2.
 • Donrijp was de volgende tegenstander,ook deze partij won Sexbierum.met 5-5- 6-0.
 • Nu heeft Sexbierum een staand nummer voor de finale.
 • De halve finale ging tussen Bolsward en St Anna..St. Anna won dit met 5-2 .
 • Dus nu de finale Sexbierum - St Anna
 • Na een stand van 5-3 6-6 was het een bal voor van St. Anna. Helaas voor Sexbierum beslist de scheids dat de achterinse er op sloeg en was het dus geen winst maar 5-4.
 • Dit was wel erg zuur voor Sexbierum gelukkig wisten de boys zich te herpakken en werd de wedstrijd beslist op 5-5 6-4.

Gefeliciteerd Jongens Stijn Scheffer, Enrico Post en Nick vd Walt en natuurlijk Coach Joran Gerbranda. In de opstap won Rindert Zijlstra de tweede prijs.

Een mooie dag voor de pupillen van Sexbierum

Uitslag van de Afdeling was dus :

 1. Sexbierum : Stijn Scheffer, Nick vd Walt en Enrico Post
 2. St. Anna : Iwan Hiddinga, Hjalmar Dijkstra, Jelvin Kaper
 3. Bolsward : Remco Yska , Tymen Bijlsma , Silvan Elzinga

Opstappers :

 1. Douwe Faber en Jesse Gredanus
 2. Rindert Zijlstra en Jelte Meesters
 3. Sjoerd van der Schaar en Erwin Vos
  Marc Jorna en Milan Krottje

Foto en uitslag : Paulien Bos


Jelte 2e prijs heren 1e kl VF, Zaterdag 16 Juni, Niawier

De uitslag was als volgt:

 1. Partuur 16 : Elgar Boersma, STIENS - Hyltje Bosma , MAKKUM FR -Marco de Groot , FRANEKER
 2. Partuur 14 : Remmelt Bouma , WEIDUM - Jelte Visser , SEXBIERUM - Willem Heeringa , TZUMMARUM
 3. Partuur 3 : Rienk Veltman , MAKKUM FR - Jouke Bosje , LEEUWARDEN - Rick Poortstra , SINT JACOBIPAROCHIE

Uitslag en foto : www.knkb.nl


Seisbierrum-Pietersbierrum is der klear foar

Seisbierrum-Pietersbierrum is der klear foar.

Nei een lekker ontbijt bij coach Pieter Van Der Schoot (as je net keatse kinne, dan mar as coach😁) op nei Berltsum NK Jongens.

Succes Alwin, Marten en René. En Taeke en Pieter.

Foto en tekst : Facebook Sia Buren


Federatie- partij , Vrijdag 15 Juni, Tzummarum

Utslach Tsjummearum:

Pupillen :

 1. Harlingen: Davy de Haan, Brent Boschma en Thom Posthumus
 2. St. Anne: Fenna Hoekstra en Sophie Kroondijk

Skoaljeugd :

 1. Minnertsga: Erin van Wier en Harm Zuidema
 2. Sexbierum: Tiemo Postma, Jan Bauke Weewer en Mark Pieter Goodijk

Uitslag en foto: Facebook Federatie Barradeel


Penningmeesteres Marieke in actie, Woensdag 14 juni

Gisteren werd de Ambtenaren PC op '' t Sjukelan in Franeker gehouden.

Onze penningmeesteres Marieke Anema ( Rechts op de foto) won deze partij met de Ggd.

Foto en tekst : Paulien Bos


Allemaal prijzen bij de Jeugdleden-partij, Woensdag 13 Juni

Uitslag Jongste Jeugd :

 1. Sijtse Kloosterman
 2. Brandon Cuttress
 3. Greta de Vries
 4. Lotte Rondaan
 5. Redmar Rypstra
 6. Wiebe Bruining

Uitslag Oudste Jeugd :

 1. Rindert Zijlstra en Tiemo Postma
 2. Enrico Post en Autger Zijlstra

Uitslag Verliezersronde:

 1. Mark Pieter Goodijk en Nick vd Walt

Dit waren de lijsten :

Fotos : Peter Rondaan


Pieter efkes ut de running

Kaatser Pieter van der Schoot uit Sexbierum heeft zaterdag zijn enkelbanden gescheurd. De voorinse speelde zaterdag een promotiewedstrijd voor voetbalclub AVC. ,,Yn de 75e minuut ferstapte ik my en hearde ik knak. Ik hie fuort troch dat it mis wie.”

Volgens Van der Schoot heeft de dokter gezegd dat hij zes weken uit de running is. Eind juli zou hij dan weer op het kaatsveld kunnen staan. Nog net op tijd voor de PC van ,,Mar ik hoopje dat dat earder is. Ik gean der sels fan út dat ik trije wykeinen der net bin.

” De Sexbierumer was al door de KNKB voor vier wedstrijden geschorst. Twee vanwege een blauwe kaart die hij kreeg bij de Jong Nederland, waar hij de tweede prijs won.

De andere twee kreeg hij erbij omdat hij nog twee voorwaardelijk had van vorig seizoen. Van der Schoot kaatst de tweede cyclus met Wierd Baarda en Tsjerk Elsinga. ,,Dat binne twa wykeinen. We stean 7e yn de ranking en wolle de PC echt keatsen.”

Tekst en foto : Kaatsnieuws Redactie


Anna, Berber en Fiera winnen Meisjes Afdeling, Menaam, Zondag 10 Juni
Sigrid 2e prijs bij de Opstappers

Sexbierum ( Anna, Berber en Fiera) won vandaag de Meisjes Afdeling in Menaam, Sigrid Post won de 2e prijs bij de opstappers.

Uitslag afdeling :

 1. Sexbierum-Pietersbierum: Anna Ennema, Berber Bruinsma, Fiera de Vries
 2. Workum: Bente Miedema, Gerde Lycklama à Nijeholt, Naomi Wiersma
 3. Easterein : Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk, Selma de Boer

Uitslag Opstappers :

 1. Tara Brit van der Meulen, Rixt Wijnia, Esther de Vries
 2. Jildou Ekema, Elske Deinum, Sigrid Post

Uitslag en foto: Sigrid Post


Jelte 2e prijs Heren 1e klasse, Zondag 10 Juni, Tzummarum

De uitslag was als volgt:

 1. Arnold Zijlstra, Pier Piersma, Haije Jan Nicolay
 2. Wierd Baarda, Marco de Groot, Tsjerk Elsinga
 3. Auke Boomsma, Jelte Visser, Steven de Bruin

Nick 3e prijs Pupillen jongens DEL, Zondag 10 Juni, Witmarsum

De uitslag was als volgt :

 1. Ardo Sterkenburg, Jesse Greidanus
 2. Jelvin Kaper, Siebolt Hofman
 3. Jesse v.d. Wal, Nick van der Walt
  Douwe Faber, Niek Bijma

Verliezersronde :

 1. Jorrit Buwalda, Milan van der Weg

Pupillen jongens 3x dagdeel, Zaterdag 09 Juni, Sexbierum

De uitslag was als volgt :

 1. Arjen Bauke Hofstra
 2. Edwin Vos
 3. Jelvin Kaper

Fotos : Pier de Haan (helaas geen fotos van de winnaars)


Martijn 2e prijs Schooljongens DEL, Zaterdag 09 juni, Easterlittens

De uitslag bij de schooljongens was als volgt :

  1. André de Vries, Bjorn Idsardi, Johan Sipma 2. Leon Wijning, Martijn Broersma, Sjouke Beimers 3. Pieter den Breejen, Rick Minnesma, Stefan Greidanus 3. Fedde Hansma, Marten Leijenaar, Otte Algra

Uitslag Verliezersronde :

 1. Jarno Feenstra, Johan Cnossen, Marten Daaf Alkemade

Hans Diekman 2e prijs Heren 50+ A, Donderdag 07 Juni, Stiens

De uitslag was als volgt :

 1. Partuur 7 : Albert Walsweer, GOUTUM - Ibo Nicolay , BRITSUM - Thijs Houtsma MINNERTSGA
 2. Partuur 3 :Douwe Wierstra , HOLWERD - Hans Diekman , PIETERSBIERUM - Tiede Boorsma SINT NICOLAASGA
 3. Partuur 6 :Ludwig Seerden , Franeker - Piet Machiela , SINT JACOBIPAROCHIE -Wybren v.d. Woud, LEEUWARDEN

Uitslagen Sexbierummers, Lanenkaatsen 2018

 • Taeke van der Walt en Murk Goodijk 2e prijs Heren

  De finale in perk 1, groep 4, ging tussen de parturen 11 Johannes Siegersma, Ludwig Seerden, Hielke Jager en partuur 3 Taeke van der Walt, Murk Goodijk en Dick van der Galien. partuur 11 nam al vroeg een voorsprong, maar partuur 3 knokte zich terug en de partij en een verrassing leek in de maak, maar op 5-5 en een 6 werd de bal helaas voorgeslagen en ging partuur 11 er met de kransen van door. Ludwig Seerden werd uitgeroepen tot koning.

 • Remco Post 1e prijs Jongens

  Perk 2 was het decor voor de finale van groep 1. het partuur 9 van Karel Monfils, Ronin Nauta, Remco Post was oppermachtig tegen het partuur 11 van Thijs Vrij, Sietse Muizelaar en Rutger Kumbangsila. het werd 5-1 en Karel was de terechte koning!

 • Fiera Koningin !!

  In perk 2, groep 5, kwamen de beste dames van deze week in actie. Het partuur van Fiera de Vries, Kaylee Kwast en Afina Schrik was duidelijk de beste. Ze versloegen partuur 19. Marleen Bergsma, Mariska Miedema en Marije Agema, die op hun beurt dik tevreden waren met de 2e plaats. Fiera was de koningin van de Lanen.

 • John Koning!!

  In groep 3 was het John Mons, die na vele jaren dan eindelijk in de finale stond en toe sloeg met zijn maten Henri van der Veen en Bas van der Baan. Marten Hiemstra, Marco Lautenbach en Jan Norder konden het uiteindelijk niet bolwerken. John Mons was de verdiende koning.

 • Jan Norder, Alexander Post wonnen de 3e Prijs

  Jan Norder en Alexander Post wonnen elk de 3e prijs in groep 3

 • Marten Jansen 3e Prijs

  Marten en zijn partuur verloren in de halve finale, van het partuur : Thijs vrij, Sietse Muizelaar en Rutger Kumbangsila, en wonnen daardor de 3e prijs in groep 1

De gemaakte foto''s zijn gemaakt door Stefan Postema (Postema Media) In de studio van Hein van den Oever op de kleine Breedeplaats worden de winnaarsfoto’s genomen! Klik op de juiste dag om de betreffende foto’s te bekijken:, deze info is afkomstig van :www.lanenkaatsen.nl


Stijn 1e prijs Pupillen jongens DEL, Zondag 03 Juni, Ingelum

De uitslag was als volgt:

 1. Stijn Scheffer, Daan Kooistra
 2. Arjen Bauke Hofstra, Daan Harkema
 3. Milan van der Weg, Roy de Vries
  Thomas Tolsma, Milan Krottje

Hendrieke 1e prijs Dames 1e kl, verliezersronde, Zondag 03 juni, Berltsum

de uitslag bij de dames 1e klasse, verliezersronde was als volgt :

 1. Akalyna de Haan, Corina de vries, Hendrieke van der Schoot
 2. Sietske Okkema, Jeska Terpstra , Selma van der Molen

Uitslag : Kaatsnieuws redactie en Foto : www.knkb.nl


Durk 1e prijs Heren 1e kl, Zondag 03 Juni, Minnertsga

De uitslag was als volgt:

 1. Durk Ennema, Jacob Klaas Haitsma, Patrick Scheepstra
 2. Elgar Boersma, Hyltje Bosma, Klaas Pier Folkertsma
 3. André van Dellen, Menno Galama, Lennart Adema

Stijn 2e- en Rindert 3e prijs Pupillen jongens B-klasse, Zaterdag 02 juni, Hitzum

De uitslag van de Pupillenjongens B poule :

 1. Jesse Greidanus, Edwin Arjen Yska
 2. Stijn Scheffer, Jelte Meesters
 3. Rindert Zijlstra, Jorrit Buwalda
  Jelle Rense Lei, Leon Smink
Stijn Scheffer en Jelte Meesters, de 2e prijs winnaars Stijn Scheffer en Rindert Zijlstra, de 2e prijs en de 3e prijs winnaar

Jan Sjouke 1e prijs Heren 1e kl Del, zaterdag 02 Juni, Berltsum

De uitslag was als volgt :

 1. Willem Jan Postma, Gerrit Jan Duiven, Jan-Sjouke Weewer
 2. Michel Nesse, Gabe-Jan van Popta, Leon Bekema
 3. Gerard de Vries, Habtamu de Hoop, Tsjerk Elsinga

Kees 2e prijs Heren HK VF, Zaterdag 02 Juni, Morra-Lioessens

De uitslag was als volgt:

 1. Enno Kingma, Allard Hoekstra, Hendrik Kootstra
 2. Elgar Boersma, Kees van der Schoot, Hans Wassenaar
 3. Gert-Anne van der Bos, Renze Hiemstra , Klaas Pier Folkertsma

Martijn Broersma 1e prijs Federatie kaatsen Schooljeugd. Vrijdag 01 Juni, Oosterbierum

Niet alle categorieën hadden voldoende opgaven, uiteindelijk stonden alleen de pupillen en de schooljeugd op het kaatsveld te kaatsen. Er werd weer leuk en fanatiek gekaatst. De prijzen gingen naar de volgende sportievelingen:

Pupillen:

 1. Sophie Kroondijk , St. -Anne en Davy de Haan , Harlingen
 2. Koos Jorna , Harlingen Lotte Nagel , Minnertsga

Schooljeugd:

 1. Otte Algra ,Leeuwarden en Martijn Broersma , Sexbierum
 2. Rick Holwerda , Minnertsga - Dido Iedema , St.-Anne en Justin de Jong , Oosterbierum.

Gefeliciteerd allemaal de volgende federatie wedstrijd is op 15 juni bij VvV Tzummarum eo

Uitslag en foto: Facebook Federatie BarradeelBUIENRADAR

 Buienradar

Kleding-Sponsors

Biologische boerderij Lyts Ropta
Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Gerbranda State

Doeksponsors
Muurkaatshek
2018

Advertentie
sponsors
2018

Wedstrijd sponsors
2018

Kransen sponsor
Teatsen
2018

Kransen sponsors
2018

Kaatsbal sponsors
2018

DIVERSEN
(Geen sponsors)