Onderweg met Kaatsers en Kaatsters :
Zondag 19 Augustus 2018

Allemaal, veel succes, deze dagen

Zondag 19 Augustus
Heren HK VF Jelte, Kees Kimswerd, 12.00 Wedstrijdlijst
Heren 1e kl VF Pieter,Johannes,
Jan-Sjouke
Vrouwenparochie, 10.00 Wedstrijdlijst
Jongens VF+Herk. Marten Sexbierum, 10.00 Wedstrijdlijst
Meisjes VF+Herk. Anna, Fiera Holwerd, 10.00 Wedstrijdlijst
Mocht ik iemand zijn vergeten, dan hoor ik het graag van jullie.
De wedstrijdlijsten zijn afkomstig vanaf de KNKB-site....KNKB bedankt!!

Anna, Berber en Fiera 2e prijs Revanche Ald Meiers, Zaterdag 18 Juli, Schettens-L.

De zaterdag in Schettens gehouden R(evanche) A(ld) M(eiers) partij telde negen parturen. Bolsward liet het afweten. De wedstrijd had een vlot verloop en Makkum wist de titel te prolongeren met Chantal de Witte, Larissa Smink en Anouk Smink.

In de finale streden zij tegen Sexbierum/Pietersbierum 1 met Anna Ennema, Berber Bruinsma en Fiera de Vries en wonnen op 5-2 6-4.

De kleine premie was voor Dronryp met het duo Inge Jansma en Julia Marthine Rienks. In de halve finale verloren zij met 2-5 2-6 van Sexbierum/Pietersbierum 1

foto partuur: Lijkle Spijksma
Andere fotos vanaf Facebook (Sorry, ben even kwijt van wie...


Enrico 2e prijs Pupillenjongens B klasse, Zaterdag 18 Augustus, Berltsum

De uitslag is als volgt :

 1. Fedde Janzen, Tymen Bijlsma
 2. Eelco Meijer, Enrico Post
 3. Siedrick Tuinstra,Jelle Leij

Foto en uitslag : Paulien Bos


Hendrieke CS 2e prijs Keats-off, Donderdag 16 Augustus, Akkrum
Dus "net niet" naar de Frouljus-PC

Het is donderdag 16de augustus nog een spannende dag voor het dames kaatsen. Wie gaat zich als laatste formatie plaatsen voor de 42ste Froulju’s P.C. op woensdag 22 augustus aanstaande in Weidum. De nummers 12 t/m 15 gingen strijden om het 12de en laatste ticket.

Kaatsveld “De Oanrin” vormde op deze middag het decor. De dames waren te gast bij kaatsvereniging “Us Keatsen”. De leiding was deze middag in handen van scheidsrechter Jenco Sieperda. Even voor de klok van 17:00 mochten de dames zelf hun lot trekken.

De formatie van Anne Berber Zeinstra, Lotte Delgrosso en Jildou Felkers zou het opgaan nemen tegen het partuur van Nicole Hempenius, Anke Winkel en Simona Kootstra. Het eerst bordje in deze eerste partij van deze keatsoff komt in handen van de formatie van Anne Berber als de opgeslagen bal van Nicole niet de goede richting mee krijgt en
buiten het perk beland op de 6-4.

Via een 2de zeer snel verkaatst eerst weet Anne Berber samen met Lotte en Jildou de voorsprong te verdubbelen door goed werk vanuit het voorperk van Lotte zij weet de kaats te passeren op de 1-0 6-2 en weet daarmee hun 2de bordje te verzilveren. Wat Nicole, Anke en Simona ook proberen niets lijkt het tij te kunnen keren want het verschil loopt vervolgens verder op als ditmaal de opgeslagen bal van Nicole te veel snelheid mee krijgt en over het perk heen vliegt op de 2-0 6-2 waardoor het verschil al op loopt naar de 3 eersten.

De formatie van Anne Berber heeft de touwtjes stevig in handen en weet zelfs voor de 4de keer op rij het bordje naar zich toe te trekken als ditmaal Anne Berber een prachtige zitbal weet te plaatsen op het perk van Anke en Simona op de 3-0 6-4. Even lijkt de strijd vervolgens als nog op gang te komen wanneer Nicole samen met Anke en Simona een 2-6 voorsprong weten te nemen. Zij slagen er echter niet in om dit om te zetten in een eerst en zien het partuur van Anne Berber langszij komen op de 6-6 en als Jildou dan op de goede plek staat op het juiste moment en de bal tot in het perk weet te retourneren komen zij als eerste op de 5 bordjes. Zij geven dit ook niet meer uit handen en weten de finale van deze keatsoff veilig te stellen als de opgeslagen bal van Nicole buiten het perk beland op de 5-0 6-4.

De strijd om het 2de plekje in de finale van deze keatsoff op de donderdag middag in Akkrum gaat tussen Nelie Steenstra die samen met Sigrid de Jong en Marije Hellinga een formatie vormt en het partuur van Annet de Haan, Hester Bruinsma en Hendrieke van der Schoot. Het werd een spannende strijd waarin beide parturen alles uit de kast haalden om de winst veilig te stellen ze waren ook zeer aan elkaar gewaagt. Beide parturen gaan goed van start en geven elkaar geen duimbreedte ruimte waardoor gelijk het eerste verkaatste eerst op de 6-6 beslist moest worden.

Met een prachtige bovenslag weet Marije hun partuur aan de leiding te zetten in deze partij. Nelie en haar maten lijken vervolgens de voorsprong uit te bouwen als zij weer een 6-2 voorsprong weten te nemen in het 2de eerst maar zij weten dit niet vast te houden zodat er voor de 2de keer op rij een beslissing valt op de 6-6. Het is Hester die de beide parturen weer op gelijke hoogte weet te zetten als zij de kaats weet te passeren op de 1-0 6-6. De formatie van Annet lijkt vervolgens de partij even naar zich toe te trekken als zij de leiding over weten te nemen door goed werk van Annet zelf zij weet de bal voor de kaats te keren op de 1-1 4-6. Er blijft vervolgens veel spanning in de verkaatste eersten want voor de 3de keer in 4 verkaatste eersten verschijnt de 6-6 aan de telegraaf en als de opgeslagen bal van Annet niet de goede richting mee krijgt en buiten het perk beland komt het partuur van Nelie weer langszij op de 2-2.

Zo blijft het stuivertje wisselen met het binnen halen van eersten. Strijd is er volop want er wordt fel geknokt voor elke 2 punten aan de telegraaf en dat leid zelfs voor de 4de keer in deze wedstrijd naar de 6-6. Als ditmaal Nelie de bal niet de goede richting mee weet te geven en deze buiten het perk beland neemt Annet met haar maten weer even de toutjes in handen. Zij weten als eerste het 3de bordje daarmee te bemachtigen. De formatie van Nelie probeert door omzettingen aan de opslag het tij te keren in hun voordeel en dat lijkt goed uit te pakken want het is Marije die de bal naar het perk mag sturen op de 2-3 6-4 en als zij dat op zo’n wijze weet te doen dat Hester en Hendrieke de bal niet kunnen verwerken en deze blijft zitten keert de balans terug op de 3-3.

Het belangrijke zevende eerst in een partij wil nog wel eens voor een doorbraak zorgen. Als Nelie in een snel verkaatst eerst de bal naar het perk mag sturen en zij een zitbal weet te plaatsen op de 3-3 6-0 nemen zij de leiding over in de wedstrijd. Beide parturen zijn zeer aan elkaar gewaagt en geven elkaar niets toe en blijven ook gelijke tred houden want door goed opslag werk van Annet zij weet Sigrid tot een kwaadslag te dwingen op de 4-3 0-6 keert de balans voor de 4de keer terug in de wedstrijd. Even lijkt het er op dat Annet, Hester en Hendrieke de winst binnen handbereik hebben als zij als eerste het 5de eerst weten te bereiken door goed werk van Hendrieke zij weet de kaats te passeren op de 4-4 2-6.

Zij slagen er echter niet in om de winst binnen te halen en zien Nelie, Sigrid en Marije langszij komen op de 5-5 door weer goed opslag werk van Marije zij weet een zitbal te plaatsen op de 4-5 6-2. Het laatste te verkaatsen eerst zal de beslissing moeten gaan brengen wie er naar de finale van deze keatsoff gaat is het de formatie van Nelie of die van Annet. Het gaat dan snel in het laatste eerst via een kwaadopslag, buiten en voorslag aan de zijde van partuur Nelie komt het partuur van Annet op wedstrijd punt namelijk 5-5 0-6 en het is Hester die hun naar de finale van deze keatsoff loodst als zij de bal voor de kaats weet te keren.

In de finale van de keatsoff in de strijd om het allerlaatste ticket voor de 42ste Froulju’s P.C. in Weidum staat op kaatsveld “De Oanrin”op deze donderdag de 16de augustus Anne Berber Zeinstra samen met Lotte Delgrosso en Jildou Felkers tegenover het partuur van Annet de Haan, Hester Bruinsma en Hendrieke van der Schoot. Het is een strijd om alles of niets de verliezer staat na deze finale met lege handen. Het beloofde weer een prachtige strijd te gaan worden want het allereerste bordje dient wederom op de 6-6 te worden beslist. Het is Lotte die het bordje weet binnen te slepen als zij de boven weet te vinden en daarmee nemen zij de leiding in deze finale. Annet en haar maten proberen gelijk aan te klampen maar zien de achterstand gelijk verder oplopen wanneer voor de 2de keer Lotte goed onder de bal weet te stappen en deze weer richting de boven doet vliegen als Hendrieke er niet bij kan komen op de 1-0 6-4 loopt het verschil al op naar de 2-0.

De strijd is er niet minder om want voor de 2de keer in 3 verkaatste eersten valt de beslissing pas op de 6-6 en is het ditmaal goed opslag werk van Annet die er voorzorgt dat Jildou de bal niet goed weet te verwerken en deze over de kwaad vliegt en daarmee keert de spanning terug in de partij. Strijd is er in deze finale wederom volop en beide parturen zijn ook nu weer zeer aan elkaar gewaagt waardoor met regelmaat de 6-6 verschijnt zo ook nu weer. Als ditmaal Annet er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te plaatsen loopt partuur Anne Berber uit naar een 3-1 voorsprong. Via een snel verkaatst eerst weet Annet als nog met Hester en Hendrieke de aansluiting te herstellen als ditmaal Hester de bal voorbij de kaats weet te slaan op de 3-1 0-6.

De telegraaf keert echter niet weer terug in evenwicht want Anne Berber weet met haar maten de voorsprong in handen te houden en zelfs uit te breiden door een prachtige bovenslag van Lotte op de 3-2 6-4. Annet weigert samen met Hester en Hendrieke de strijd op te geven en weten zelfs in het 7de eerst een 4-6 voorsprong te nemen maar door een kwaadslag van Hendrieke moet uiteindelijk ook dit eerst beslist worden op de 6-6 en is het Jildou die met een prachtige uithaal vanuit het achter perk hun 5de eerst weet binnen te halen als zij de boven weet te vinden. Annet, Hester en Hendrieke proberen het nog wel maar moeten uiteindelijk hun meerdere er kennen in de formatie van Anne Berber Zeinstra. Zij winnen de keatsoff met 5-2 6-2 als de opgeslagen bal van Annet te kort blijkt te zijn en voor het perk beland. Anne Berber, Lotte en Jildou plaatsen zich daarmee als laatste voor de 42ste Froulju’s P.C. in Weidum. Zo staan er drie zussen verdeeld over drie verschillende parturen op de Froulju’s P.C. Anne Berber, Hiske en Marrit Zeinstra.

Verslag : Henk Hempenius
Foto's:Facebook KNKB


Enrico 1e prijs Pupillen jongens B-klasse Herkansing, Zondag 12 Augustus, Goutum

De uitslag bij de Herkansing was als volgt :

 1. Enrico Post , Reinder Meulenaar
 2. Thomas Tolsma ,Jardo Sterkenburg

Uitslag en foto's :Paulien Bos


Fliepkepartij te Sexbierum , Zaterdag 11 augustus

KV Dtddios organiseerde zaterdag weer haar Fliepkepartij. Bij deze partij wordt gekaatst zonder scheids- en lijnrechters, maar ook zonder het leggen van kaatsblokjes. Eigenlijk hoort in plaats van een kaats een “fliepke” te worden gelegd, maar meestal worden andere herkenbare plekken genomen. Zoals voorband fiets, begin bord Copini en stoel van Jelte.

Op de lijst 9 parturen, en kaatsen met winnaars- en verliezersronde. Om 17.00 werd gestart en net iets voor het donker waren de finales klaar.

De finale in de winnaarsronde ging tussen Alexander Post, Jan Feenstra en Freerk Ennema tegen Foeke Feenstra, Jelmer de Vries en Heinz Palsma.

Het partuur van Alexander nam een flinke voorsprong en stond deze ook niet meer af, ondanks een blessure van de voorin goed uitslaande Freerk Ennema. Good old Jan Feenstra moest zelfs naast de voorbest opslag de partij voorin afmaken. Met achterin en voorminst de zeer goed kaatsende Alexander Post was dit de terechte winnaar van de krans.

In de verliezersronde ging de finale tussen Sjoerd Haije Houtsma, Dion Groen en Michelle de Vries tegen Stefan Stuiver, Hylco Visbeek en Eedse de Vries.

Na een zeer spannende en gelijk opgaande strijd kon deze partij ook niet anders eindigen dan in 5-5 6-6. Op deze stand werd het publiek tot stilte gemaand en was het muisstil voor de kantine waar de partij werd gespeeld. Michelle de Vries was op deze stand de zenuwen de baas en zo mocht zij met haar partuur de winst in de verliezersronde opeisen.

Verslag en foto's uit : Facebook Sexbierum en Pietersbierum


Pieter 2e prijs Heren 1e klasse, Zaterdag 11 Augustus, Bitgum

De uitslag bij de Heren 1e klasse was als volgt :

 1. Johan Diertens , Hielke Beijering , Kevin Jordi Hiemstra
 2. Lieuwe van der Werff , Jan Sipke Tuinman , Pieter van der Schoot
 3. André van Dellen , Patrick van Dellen , Yannick Hielkema

Uitslag : Kaatsnieuws redactie


Rene 1e prijs Jongens DEL+Opstap, Zaterdag 04 Augustus,

De uitslag was als volgt:

 1. Mark Polstra , Redmer Cnossen , Rene van der Walt
 2. Wessel van der Woud , Jorrit Tolsma , Hedser Mud
 3. Michel Hendriks , Allard Dijkstra , Pieter Toren

Marten 1e prijs Jongens DEL, Alwin 1e prijs Herkansing, Zondag 29 juli, Harlingen

Winnaarsronde:

 1. Haye Tseard van der Hem , Marten Jansen , Jeroen de Boer
 2. Leon Wijning , Rick Alberda , Harold de Boer
 3. Allard Dijkstra , Justin Krottje , Jesse Kroondijk

Herkansing:

 1. Verry van der Meer , Alwin Boschma , Germ Pyt van Popta
 2. Jurjen Miedema , Thom Stellingwerf , Dennis Reekers


Stijn 1e prijs Pupillen jongens A kl., Zondag 29 juli, Tzummarum

De uitslag was als volgt:

 1. Stijn Scheffer , Jelvin Kaper
 2. Jaimy Koel , Jurre Reitsma

Uitslag en foto : Esther Jellema


Pieter 1e prijs Heren 1e kl, Zondag 29 Juli, Ingelum

De uitslag bij de Heren 1e klasse was als volgt:

 1. Wierd Baarda , Tsjerk Elsinga , Pieter van der Schoot
 2. Paul Dijkstra , Gabe Jan van Popta , Alle Jan Anema
 3. Johan Diertens , Steven de Bruin , Frederik van der Meij

Uislag en foto : Kaatsnieuws redactie


Johannes 2e prijs Heren 2e kl, Zondag 29 Juli, Ingelum

 1. Johan van der Meulen , Jan Hospes , Daniël Iseger
 2. Johannes van der Veen , Wiebe Wessel Bos , Sip Jaap Bos
 3. Lieuwe van der Werff | Sjoerd Smits | Riemer Hoekstra
  Hendrik Tolsma , Terry van der Eng , Jan Sjoerd Tolsma

Uitslag: Kaatsnieuws redactie


Dames- en Heren Hoofdklasse VF, Zaterdag 28 Juli, Sexbierum

De uitslagen waren als volgt :

Heren HK :

 1. Gert Anne van der Bos , Taeke Triemstra , Tjisse Steenstra
 2. Enno Kingma , Renze Hiemstra , Hans Wassenaar
 3. Peter van Zuiden , Allard Hoekstra , Thomas van Zuiden

Dames HK :

 1. Ilse Tuinenga , Sjanet Wijnia , Manon Scheepstra
 2. Elly Hofman , Marte Altenburg , Martzen Deinum
 3. Nynke Sybrandy , Wiljo Sybrandy, Marrit Zeinstra

De foto''s van Lieuwe Bosch vindt U hier

Foto''s werden gemaakt door: Lieuwe vd Bosch


Johannes 1e prijs Heren 2e kl, Zaterdag 28 Juli, Achlum

De uitslag is als volgt :

 1. Johannes van der Veen , Wiebe Wessel Bos ,Sip Jaap Bos
 2. Corné Tuinenga , Jan Sipke Tuinman , Menno Galama

Hendrieke 3e prijs Dames 1e kl, Zaterdag 28 Juli, Marssum

De uitslag is als volgt:

 1. Sietske Okkema , Maaike Osinga , Aukje Kuiken
 2. Wybrig Bakker , Hiske Zeinstra , Melissa Rianne Hiemstra
 3. Annet de Haan , Hester Bruinsma , Hendrieke van der Schoot
  Jildou Sweering, Jeska Terpstra , Jennie Terpstra

Uitslag : kaatsnieuws redactie
Foto:site knkb


Ilse-Marije 1e- en Fiera 3e prijs, Meisjes DEL, Zaterdag 28 Juli, Broeksterwâld

 1. Roelie Kroondijk , Larissa Smink , Ilse Marije Hartman
 2. Anouk Smink , Naomi Wiersma , Famke Zijlstra
 3. Fiera de Vries , Jessie Rekker , Chantal de Witte

Sytze 3e prijs Welpen Jongens DEL, Zaterdag 21 Juli, Scharnegoutum

De uitslag was als volgt :

 1. Niek Dijkstra , Melle Talsma
 2. Stijn Feenstra , Joachim van der Schaaf
 3. Allon Elzinga , Sijtze Kloosterman

Uitslag en foto: www.knkb.nl


Remco 1e prijs Pupillen Jongens A-kl, Zaterdag 21 Juli, Niawier-M-O

De uitslag was als volgt:

 1. Remco Post , Jurre Reitsma
 2. Jesse Greidanus, Iwan Hiddinga

Uitslag en foto: www.knkb.nl


Fiera 1e prijs Meisjes DEL, Zaterdag 21 Juli, Heerenveen

De uitslag was als volgt:

 1. Fiera de Vries, Famke Zijlstra, Anna Rob
 2. Corrie Kroondijk, Esmee de Groot, Tara Brit van der Meulen
 3. Roelie Kroondijk , Nynke Paauw , Indy Tuinier

Uitslag en foto: Desiree Seerden


Alwin en Marten 2e prijs Herkansing Jongens DEL, Zaterdag 21 Juli, Pingjum

De uitslag bij de Jongens Herkansing was al volgt:

 1. Harold de Boer , Jitze Floris , Klaas Jan Oosterbaan
 2. Alwin Boschma , Marten Jansen , Anco Vroom

Uitslag en foto: www.knkb.nl


Hendrieke 3e prijs Dames 1e kl, Zaterdag 21 Juli, Ferwert

De uitslag bij de dames waren als volgt :

 1. Marije van der Meer , Martine Tiemersma , Annelien Broersma
 2. Jildou Sweering , Jeska Terpstra , Jennie Terpstra
 3. Sietske Okkema , Maaike Osinga , Imke van der Leest
  Annet de Haan, Mirjam Beeksma , Hendrieke van der Schoot

Uitslag : Kaatsnieuws redactie


Pieter 3e prijs Heren 1e kl, Zaterdag 21 Juli, Wjelsryp

De uitslagen van de HEren 1e klasse, te Wjelsryp waren als volgt :

 1. Jelte Pieter Dijkstra , Bauke Dijkstra , Evert Pieter Tolsma
 2. André van Dellen , Lennart Adema, Gerrit Jan Duiven
 3. Wierd Baarda, Tsjerk Elsinga, Pieter van der Schoot

Uitslag : Kaatsnieuws redactie


Fiera 1e prijs Meisjes, MAVO-partij, Dinsdag 17 Juli, St.Anna

Afgelopen dinsdag was er voor de 38e keer de MAVO partij voor voor schooljongens en meisjes en jongens en meisjes in St. Annaparochie.Aan de foto's te zien was ik er ook. veel kijkplezier!

Fiera de Vries won vandaag de 1e prijs bij de Meisjes, samen met Rixt Fokkema en Ilse Yntema, zij kwamen uit voor de RSG Simon Vestdijk, te Harlingen

Sigrid Post was samen met Fiera de enigen die van onze KV mee deden. Sigrid had helaas net geen prijs.

Fotos werden gemaakt door Lieuwe Bosch


Kees 3e prijs Heren 1e kl VF, Maandag 16 Juli, Makkum

De uitslag was als volgt :

 1. Marco Lautenbach , Peter van Zuiden , Gabe-Jan van Popta
 2. Youri de Groot, Gerard de Vries, Hyltje Bosma
 3. Anne Wind , Kees van der Schoot , Rick Poortstra
  André van Dellen , Kevin Jaarsma , Marco de Groot

Gegevens en foto :www.knkb.nl


Fiera 1e prijs Herkansing Dames 1e kl, Maandag 16 Juli, Makkum

De uitslag Herkansing was als volgt :

 1. Larissa Smink, Sigrid de Jong en Fiera de Vries
 2. Wybrig Bakker, Baukje Terpstra en Jennie Terpstra

Uitslag : site KV Makkum
Foto: Desiree Seerden


Jelte 2e prijs Heren HK VF ( 99e Rengers-partij ), Zondag 15 Juli,Leeuwarden

De uitslag is als volgt :

 1. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra, Tjisse Steenstra
 2. Remmelt Bouma, Jelte Visser ,Willem Heeringa
 3. Menno van Zwieten , Hylke Bruinsma , Martijn Olijnsma ( ingevallen voor Erwin Zijlstra )

Uitslag : Jelte Visser, fotos: Henk Bootsma


Chickiematch time, Zaterdag 14 juli

Het plein bij de Lytse trije in Sexbierum stroomde tegen vieren langzaam vol met 66 chickies.

De eerte mannelijke toeschouwers waren al om 12 uur gesignaleerd, maar die moesten nog even geduld hebben.

In een heerlijk zonnetje gingen om iets over 4 uur 's middags de eerste 10 parturen los. In 5 perken kon er op het plein gekaatst worden, maar daar er 22 partuur op de lijst stonden waren we twee uren verder voor dat de eerste omloop klaar was.

Om de prijsjes tussen door werd hevige strijd geleverd. Voor een kwaad of voorslag maar ook een keertje van de glijbaan en de spreekstalmeester een kusje geven waren prijsjes mee te winnen van een opblaas eend tot een mooie vlecht.

Een verrassing was er voor iedere kaatster. Het spel werd stil gelegd en de batterijen die meegenomen moesten worden konden tevoorschijn worden gehaald. Midden in het veld werd een kar aangereden. Het kleed werd verwijderd en de lachsalvo ‘s waren niet van de lucht. Want wat kwam er onder het kleedje tevoorschijn……. Een enorme grote bruine nep piemel met geluid. Aangeboden door us Pieter vd Schoot. En ja hoor de oudste deelnemer had als eerste een piemel te pakken. En weer door met kaatsen.

De mannen achter de bar hadden het erg druk, ook mede door de vele supporters die het schouwspel kwamen aanschouwen, maar chapeau voor deze Toppers.

De borrelhapjes kwamen weer voorbij, dit jaar was er het draaiend rad, waar mooie prijsjes bij te winnen waren. Na veel lange partijen en vele shotjes die het hele partuur moest gaan drinken bij een kwaadslag.

En het schort en de muts die bij een boven slag aan moesten tot de volgende 1 boven sloeg. Werd om 1:45 de laatste slag geslagen en waren de winnaars bekend.

Wel moest de poedelprijs nog aan iemand toebedeeld worden. Er waren meerdere slachtoffer gevallen deze avond, en pleisters geplakt. Maar Afke Kamstra mag zich de gelukkige prijzen met de poedelprijs.

Ook hebben we een wisselcup in de bh vorm voor de koningin. Die mag weer het hele jaar staan te pronken bij Fiera de Vries.

Al met al een geslaagde chickiepartij. En met wat leerpunten voor volgend jaar, zijn de eerste plannen al weer gesmeed.

De partij werd gesponsord door onze Chickie boer , Maatschap Jukema.

Hier nog de uitslagen :

Winnaarsronde :

 1. Fiera de Vries(Koningin ) Marije Punter, Joke Dijkstra
 2. Hendrieke v.d Schoot, Dieuwke Walinga, Esther v.d Meer
 3. Elisa Herrema, Monique Tulner, Monique Van Hezel

Niet alle winnaars waren er nog, dus sommige fotos zijn qua personen niet aanwezig

Verliezers ronde :

 1. Sara Woltman, Minke Zuidema, Sita Terpstra
 2. Stephanie de Vries, Kim v.d Veen, Hannah Bruinsma,(Finale Marjolein Vlietstra)
 3. Minke Jansen, Rigtje Kloosterman, Bregina Bierema

Niet alle winnaars waren er nog, dus de fotos met de diverse winnaars zijn soms niet helemaal naar waarheid

De andere foto's kunt u hier vinden.

Tekst, Uitslag en fotos : Paulien Bos


Brandon 1e , Sytse 2e prijs Federatie-partij Welpen, Vrijdag 13 Juli, Harlingen

Uitslag federatie kaatsen Harlingen, Welpen

 1. Brandon Cuttress, Aisha Mahmoud, Mark Reitsma
 2. Sytse Kloosterman, Wytse Broekstra, Lars Helvrich

Uitslag en foto: Rigtje Kloosterman- van Steinvoorn


De volgende "Onderweg met Kaatsers en Kaatsters"

Vanwege de Zomerstop, is de volgende "Onderweg met Kaatsers en Kaatsters"
er pas weer na Maandag 13 Augustus


LOTING EK 2018

De groep die de loting uitvoerde, foto is gemaakt door Henk Bootsma

Selectie TeamNL is in 2018 als volgt:

Bondscoaches Marten Feenstra en Geert Vandervelden hebben de selectie voor het komende EK in Franeker eerder bekend gemaakt.

Heren :

Hans Wassenaar, Tjisse Steenstra, Kees van der Schoot, Pieter Jan Leijenaar, Enno Kingma, Jelte Pieter Dijkstra, Hendrik Kootstra, Laas Pieter van Straten, Dylan Drent en Bauke Triemstra.

Dames :

Marrit Zeinstra, Harmke Siegersma, Anne Monfils, Hiske Zeinstra en Hendrieke van der Schoot.

Tijdens het EK wordt in drie varianten gekaatst:

 • Internationaal Spel
 • Wallball
 • Llargues

Er zijn zeven deelnemende teams uit 6 landen.

De EK 2018 schemas kunt u hier downloaden

Gegevens afkomstig van : www.knkb.nl


Dorpen-competitie is los!!!

Vanavond ( Maandag 09 Juli) vonden bij de dames de eerste muurkaats wedstrijden plaats in Sexbierum. De strijd voor de dorpen competitie ging vanavond tussen kimswerd en Sexbierum.

De uitslagen staan hier onder:

 • Sexbierum 1 (Marieke/Rianne) tegen Kimswerd 1 (Regina/Tineke) 0-2
  setstanden: 11-21 en 8-21
 • Sexbierum 1 (Marieke/Rianne) tegen Kimswerd 2 (Tiny/Linda) 0-2
  setstanden: 16-21 en 15-21
 • Sexbierum 2 (Hendrieke/Fiera) tegen Kimswerd 2 (Anja/Anneke) 2-0
  setstanden: 21-16 en 21-3
 • Sexbierum 2 (Hendrieke/Fiera) tegen Kimswerd 1 (Boudie/Harmke) 2-0
  setstanden: 21-14 en 21-4

Uitslagen en foto: Desiree Seerden


Vrijwilligersavond 14 September

Omcirkel 14 september alvast in jouw agenda, want dan organiseert :
KV De Twa Doarpen/D.I.O.S. Sexbierum-Pietersbierum samen met v.v. AVC
voor het eerst een gezamenlijke vrijwilligersavond.

Meer info over de vrijwilligersavond volgt later.


Johannes, Kees, Pieter 1e prijs Heren 1e kl Afdeling, Zondag 08 Juli, Ried

Uitslag was als volgt :

 1. Sexbierum: Johannes van der Veen, Kees van der Schoot, Pieter van der Schoot
 2. Bolsward: Peter van Zuiden , Jelle Cnossen , Willem Jan Postma
 3. Franeker 2: Rene de Haan , Djurre Seerden , Marco de Groot

De finale : Sexbierum-Pietersbierum tegen Bolsward

Uitslag en foto : Kaatsnieuws Redactie


Nachtkaatsen, Zaterdag 07 Juli, Sexbierum

De uitslag was als volgt :

Winnaars :

 1. Jurjen de Vries , Lorenzo Falize , Lucy Norder
 2. Jacob Willekes , Hans Boschma , Feike Brouwer
 3. Sjoerd Haije Houtsma , Marianne Bierema , Anne v/d Meer
  Alwin Boschma , Rianne Ammerlaan , Johan Visbeek

Verliezers :

 1. Hein Frietema , Raymond Wiltjer , Heinz Palsma
 2. Foeke Feenstra , Fred de Vries , Samantha de Vries

Uitslag en foto: Eedse de Vries


Jochum, Jan en Jan eraf in de 2e omloop

Kampioen soep eten, helaas niet met kaatsen maar wel de tweede omloop gehaald op NK 50+ op it Sjukelan in Franeker.

We houden ons weer vast aan de olympische gedachte: meedoen is belangrijker ......,

Facebook Sia Buren


Maud 2e prijs Welpen Meisjes Herkansing, Zaterdag 07 Juli, Blije

Uitslag was als volgt :

 1. ??
 2. Maud Scheffer , Brecht Grovenstein

Uitslag en foto : Esther Jellema


Remco 1e , Rindert 3e prijs Prinsen-partij Pupillen Jongens, Zaterdag 07 Juli, Tzum

De uitslag was als volgt :

 1. Jurre Reitsma , Remco Post
 2. Jelvin Kaper, Edwin Arjen Yska
 3. Jelte de Jong, Jan Yntema
  Rindert Zijlstra, Sjoerd van der Schaar

Uitslag : Kaatsnieuws Redactie, foto: Alexander Post
Foto van Rindert en alle prijswinnaars : Lieuwe Bosch


Stijn 3e prijs Pupillen Jongens Herkansing, Zaterdag 07 Juli, Tzum

De uitslag was als volgt :

 1. Tjitte Reitsma, Silvan Elzinga
 2. Brent Jesse van Beem, Tjisse Bruinsma
 3. Jardo Sterkenburg, Stijn Scheffer

Uitslag : Kaatsnieuws Redactie,Fotos : Lieuwe Bosch


Sigrid 1e prijs Meisjes B-klasse, Zaterdag 07 Juli, Anjum

De uitslag was als volgt :

 1. Marlies Bonnema, Esther de Vries, Sigrid Post
 2. Anna Rob , Tara Brit van der Meulen, Jessie Rekker

Foto 1: Alexander Post, uitslag en 2e foto: Kaatsnieuws Redactie


Jelte 1e-, Kees 2e prijs Heren HK VF, Zaterdag 07 Juli, Ijlst

De uitslag was:

 1. Marten Bergsma, Jelte Visser, Hans Wassenaar
 2. Enno Kingma, Kees van der Schoot, Tjisse Steenstra
 3. Remmelt Bouma, Hyltje Bosma, Erwin Zijlstra

Uitslag en 3e foto: Kaatsnieuws Redactie
2e foto : Kees en Sia
1e foto: Henk Bootsma


Succes voor de Welpen op Federatie-partij, Vrijdag 06 Juli, Sexbierum

Uitslag Welpen :

Maud Scheffer en Sijtse Kloosterman

Rianne vd Walt en Ayold Rijpstra

Mare Zijlstra en Brandon Cuttress

Uitslag Pupillen :

Winnaars :

Harlingen : Jaimy Koel en Thom Posthumus

Harlingen : Davy de Haan, Xander de Bruin ,Brent Boschma

Verliezers :

Sexbierum Pietersbierum :Rindert Zijlstra en Enrico Post

Uitslag Schooljeugd :

Bitgum : Thom Dijkstra , Sjouke Beimers ,Daniël Meesters

Sexbierum Pietersbierum : Nick vd Walt, Remco Post en Stijn Scheffer


Takomstpartij goed voor € 2500.-,
Anna 1e prijs Takomst partij Meisjes, Woensdag 04 Juli, Oosterbierum

Een handicap is geen beperking is het motto van de scoutinggroep de Ontdekkers uit Harlingen. Veel van hun leden kwamen gesloten deuren tegen bij sportclubs of organisaties.

Bij de ontdekkers is ieder kind welkom, maar ook elke bijdrage. Een extra bijdrage werd geregeld door de jongens en meisjes kaatsers van de KNKB.
Tranen van ontroering waren er bij de overhandiging van de cheque van € 2500.- waar op maximaal €800.- was gerekend.

Het kaatsveld aan de Brits was droog en hard, maar prima bespeelbaar. Beide categorieën kenden 3 voorrondes.

Uit de 6 deelnemende parturen bij de meiskes streden de 2 beste in de finale.
Een redelijk eenzijdige finale gezien de uitslag 5-2 en 6-6. Een zitbal van Anna Ennema maakte een einde aan de wedstrijd.

Bij de jongens streden 8 partuur om een plaats in de finale of om de 3e prijs. Op 5-2 en 6-0 trok het partuur van de ingevallen Steven Koster aan het langste eind. In de finale was partuur Aizo Veltman de winnaar op 5-3 en 6-6 door een bovenslag van Jelle Cnossen.

Uitslag Meisjes:

 1. Anna Ennema, Sexbierum, Selma de Boer, Easterein, Rixt Wijnia, Wommels
 2. Tessa Reitsma, Berlikum, Marit Folkertsma ,Folsgare, Corrie Kroondijk, Easterein

Uitslag Jongens:

 1. Aizo Veltman, Hommerts, Jelle Cnossen, Bolsward, Gjalt Sjirk de Groot, Mantgum
 2. Hidde Poelstra Minnertsga, Ignas Dijkstra, Mantgum, Pieter Jan Leijenaar ,Exmorra
 3. Stevan Koster , Tzum, Thomas Dijkstra Berltsum, Durk Henk Kuipers,Arum

met dank aan Johannes Wolbers voor de tekst
Fotos :Facebook Keatsferiening De Keatsbal, Easterberrum
Foto s binne makke troch Jolanda van der Veen -Geveke hat ek wat Seisbierrumer bloet neffens my. Meer foto s op www.oosterbierum.info


Jelte 2e- Pieter 3e prijs, Heren 1e kl VF, Woensdag 04 Juli, Wier

De uitslag was als volgt :

Menno van Zwieten, Hijlke Bruinsma , Erwin Zijlstra

Remmelt Bouma , Jelte Visser , Willem Heeringa

Wierd Baarda , Pieter van der Schoot, Tsjerk Elsinga


COOP-partij Winsum & Sexbierum gaan wild!!!, Zondag 09 September, Winsum

Net als vorig jaar, beloofd dit weer een groot succes te worden. Geef je dus op bij COOP Stuiver of een andere COOP winkel.

Laatste foto: Lieuwe Bosch


Uitslagen Straatkaatsen Sexbierum 2018

De prijswinnaars in de diverse klasses waren als volgt :

JEUGD 7 T/M 10 JAAR :

Winnaarsronde:

Sijtse Kloosterman (K) en Marit Visser

Rianne van der Walt en Brandon Cuttress

Niels Kuperus en Greta de Vries

Verliezersronde:

Maud Scheffer en Emkje Bruinsma

Jasper Zijlstra en Jorn Boschma

JEUGD 11 T/M 15 JAAR :

Winnaarsronde:

Marten Jansen (K) en Remco Post

René en Nick van der Walt

Tiemo Postma en Enrico Post

Verliezersronde:

Diego Ardjosoediro en Stijn Scheffer

Jan Bauke Weewer en Marjolein Vlietstra

Jan Bauke Weewer en Marjolein Herrema (HELAAS GEEN FOTO)

DAMES :

Winnaarsronde:

Marianne Bierema en Elise Herrema

Elsbeth Volbeda en Hillyjanne van der Schaar

Verliezersronde:

Hendrieke van der Schoot en Dee Jellema

HEREN 16 T/M 44 JAAR :

Winnaarsronde:

Mike Faber, Harry Mons (K) en Hylco Visbeek

Durk Ennema, Hans Boschma en Jouke Kloosterman

 

Verliezersronde:

Johannes Norder, Cornelis Sijtsma en Steffen Postma

HEREN 45 JAAR EN OUDER :

Winnaarsronde:

Erik Bakker (K), Freek Jukema en Feike Brouwer

Taeke van der Walt, Ate Hesselius en Heerco Walinga

Teake vd Walt, Ate Hesselius, Heerco Walinga
(HELAAS GEEN FOTO)

Verliezersronde:

Wietse Vlietstra, Fred de Vries en Heinz Palsma

HELAAS GEEN FOTO

Foto's op Oypo: https://www.oypo.nl/B6646EBA712A3DEA
Uitslag en fotos : Facebook Sexbierum en Pietersbierum


Gooitzen 2e prijs Heren 30+ DEL, Zondag 01 Juli, Huizum

De uitslag was :

Edwin Koopstra, Jan Jelle Jongsma, Douwe Jouke Yntema ( 21 punten voor 8 tegen )

Johan Hettema, Gooitzen Scheffer, Nanning Seepma ( 21 punten voor 13 tegen)

Uitslag en foto: Gooitzen Scheffer


Jochum 3e prijs Heren 50+ DEL, Zondag 01 Juli, Pingjum

De uitslag was als volgt :

 1. Partuur 10 : Anno Miedema, Johan v.d. Veen , Oeds de Roos
 2. Partuur 12 : Germ Hallema , Henk Bloemsma , Henk Hellinga , Johan Wittermans
 3. Partuur 4 : Henk Porte , Jochum Mollema , Piet v.d. Ploeg
  Partuur 13 : Jan Tuinier , Piet de Groot , Tjeerd Bouma
 1. Partuur 3 : Anne Brouwer , Bouwe v.d. Veer , Uco Bauer

Uitslag : www.knkb.nl


Jelte 2e prijs Heren 1e kl, Zondag 01 Juli, Peins

De uitslag was als volgt :

Menno van Zwieten , Hylke Bruinsma , Erwin Zeilstra

Remmelt Bouma , Jelte Visser , Willem Heeringa

Willem Jan Postma , Albert Feenstra , Gerben de Boer

Uitslagen : Kaatsnieuws Redactie


Sytse 1e prijs Welpen Jongens DEL+Opstap, Zondag 01 Juli, Jirnsum

De uitslag was als volgt :

Sytse Kloosterman, Niek Dijkstra

Mark Reitsma, Douwe Wieling

Sietse Jellema, Wiebren Tamminga

Uitslag en foto: Rigtje Kloosterman- van Steinvoorn


Anna 1e- en Fiera 2e prijs Meisjes A-kl, Zondag 01 Juli, Stiens

De uitslag bij de Meisjes A-klasse was als volgt:

Anna Ennema , Selma de Boer , Rixt Wijnia

Roelie Kroondijk , Rixt Fokkema , Fiera de Vries

Uitslag en fotos: Mama Dees..


"Met de tijd meegaan"

"Met de tijd meegaan". We proberen als vereniging zoveel mogelijk mee te gaan met de tijd. We hebben onze "Boppeslach"die verschijnt in het najaar en het voorjaar. Zodoende is iedereen meestal weer op de hoogte. Buiten de "Boppeslachen"om, is het soms wel eens moeilijk om alle leden te bereiken. Om een ieder toch zo goed mogelijk op de hoogte te houden worden andere middelen ingezet waaronder het versturen van e-mails. Het is dan ook belangrijk dat wij van een ieder een e-mailadres ontvangen zodat we die aan het ledenbestand toe kunnen voegen en gebruiken voor kennisgevingen.
Denk aan het doormailen van de wedstrijdlijst, zodra deze bekend is.
Je naam en e-mailadres kun je mailen naar leden@detwadoarpen.nl .
Graag ook even doorgeven wanneer je deze al eerder hebt doorgegeven maar ondertussen verouderd is.

We proberen je emailadres privé te houden, door alle emails te versturen in "BCC" , zodoende kan een ander je emailadres niet noteren .

Bedankt alvast!


U kunt nog steeds Kaatsbal-sponsor worden

U kunt nog steeds kaatsbal-sponsor worden.
De opbrengst is voor het aanschaffen van kaatsballen voor de Jeugd. Deze kosten nogal wat centjes.......
Daar steeds meer jeugd zich opgeeft voor het kaatsen in ons dorp,en ondanks het feit dat er veelvuldig wordt gezocht naar verloren ballen,
er nog al eens een balletje kwijtraakt vanwege de oerwouden aan onkruid om ons heen, is uw sponsoring altijd welkom.

Voor €15,00 per jaar, wordt u sponsor, en zal er een plaatje met uw naam erop, op het kaatsballen-bord worden geplaatst.
Alvast bedankt voor uw opgave...
Bij elk nieuw jaar, hopen we dat u sponsor blijft, en krijgt u automatisch bericht voor betaling..

Opgave is mogelijk bij :
Murk Goodijk : 0517-591816
Desiree Seerden: 0517 - 591154
Jan Douwe Gerbranda : 0517 - 592055

Alle oude gegevens , kunt u vinden onder NIEUWS.


Beleidsplan Jeugd 2015 t/m 2020

Jeugd beleidsplan 2011 t/m 2014Sinds jaar en dag wordt er in een groot deel van Friesland en ver daarbuiten gekaatst.
Vooral in de dorpen is het lange tijd vanzelfsprekend geweest dat iedereen de kaatssport beoefende.
In een veranderende maatschappij hebben we nu te maken met een toenemende concurrentie van andere sporten.
Het is dan ook voor veel sportverenigingen tijd zich te concentreren op welke manier zij de jeugd het beste kunnen
opvangen en begeleiden binnen de vereniging.


Om de continuïteit en het bestaan van de kaatsvereniging  "de Twa Doarpen Dios Sexbierum - Pietersbierum"
te waarborgen is het werven en behouden van jeugd noodzakelijk.
De Jeugdcommissie is daarmee een onmisbare schakel binnen de kaatsvereniging geworden.
Het opstellen van een jeugdplan is dan ook essentieel.

Het doel van dit jeugdplan is drieledig;
 1. De doelstelling om zoveel mogelijk jeugd met kaatsen kennis te laten maken
 2. De jeugd die kennis heeft gemaakt te behouden voor de kaatssport, hen  enthousiast te maken voor deelname aan wedstrijden op het niveau dat ze aankunnen.
 3. De oudste jeugd begeleiden voor de "Freule" - en de "Ald meiers - partij". 
 
Het gehele Beleidsplan Jeugd 2015 - 2020 kunt u hier vinden.

kaatsbalsponsor-bord Hendrieke , Pytrik en Janneke


BUIENRADAR

 Buienradar

Kleding-Sponsors

Biologische boerderij Lyts Ropta
Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Gerbranda State

Doeksponsors
Muurkaatshek
2018

Advertentie
sponsors
2018

Wedstrijd sponsors
2018

Kransen sponsor
Teatsen
2018

Kransen sponsors
2018

Kaatsbal sponsors
2018

DIVERSEN
(Geen sponsors)