Sinterklaas presentjes Vrijwilligers KV en AVC

Het begint inmiddels traditie te worden om de vrijwilligers te bedanken aan het eind van het jaar middels een sinterklaas pakket. Ik kan niet namens de vele anderen spreken, maar vanuit mijn kant, wordt dit ten zeerste gewaardeerd.

Net als wat het gedicht al verwoord, het is een fantastisch iets dat de kaatsvereniging en de voetbalvereniging zo goed tesamen op hun vrijwilligers letten.., en samenwerken.

Sinterklaas komt natuurlijk ieder jaar,
maar zag dit jaar weer veel mensen tegenover elkaar.
In discussie over zijn zwarte piet,
dat doet hem allemaal veel verdriet.

Alle groepen hebben hun eigen idee,
samenwerken hoort daar niet bij nee.
Sommige mensen meoeten zich dan echt schamen,
waarom kan het niet eens een keer samen?

Kijk nu eens hoe ze het in Sexbierum doen,
daar wordt het langzaam een groot legioen.
Niet meer kiezen voor de Twa Doarpen/D.I.O.S. of A.V.C.,
maar we doen gewoon met alle twee mee.

In de kantine, langs de lijn of in het veld,
het maakt niet meer zoveel uit wie er belt.
Samen gaan ze er steeds meer tegenaan,
en zullen ze er voor elkaar staan.

Dit maakt sint ontzettend blij,
niet meer kiezen voor een partij.
Maar voor het dorp en de gemeenschap,
dat is toch zo ontzettend knap

Samen veelmensen weten te plezieren,
samen een vrijwilligersfeest vieren.
Samen lijnen leggen voor het kaatsen,
samen de voetbalgoals verplaatsen.

Is het nu paars, blauw of wit,
sint weet dat het in Sexbierum goed zit.
Want hoe meer het samen gaat,
hoe sterkernhet daar straks staat.

En daarom voor jullie weer wat geschenken,
omdat wij als clubs denken.
Dat jullie altijd voor ons klaar staan,
en daardoor juist de samenwerking is ontstaan.

Namens de bestuurpieten, KV de Twa Doarpen/D.I.O.S. en A.V.C.


Klassements winnaars Jeugd 2018, Federatie Barradeel

De federatie Barradeel had de jaarlijkse najaarsvergadering op vrijdag 30 november yn de Bijekoer yn Winaam.

Daar worden dan standaard ook de klassementswinnaars van 2018 bekend gemaakt.

De volgende jeugdkaatsers vielen in de prijzen:

Welpen :

 1. Mark Reitsma Tzummarum en Aisha Mahmoud St.-Anne
 2. Sijtse Kloosterman Sexbierum en Brandon Cuttress ,Sexbierum

Pupillen:

 1. Sophie Kroondijk , St.-Anne
 2. Davy de Haan , Harlingen
 3. Koos Jorna , Harlingen

Schooljeugd :

 1. Otte Algra ,Leeuwarden
 2. Harmen Zuidema ,Minnertsga
 3. Dido Iedema ,St.- Anne en Jort Monsma ,Tzummarum

Allemaal gefeliciteerd namens het bestuur van Federatie Barradee

Daarna volgde nog een vergadering ,en voorzitter Theo Draijer ging met een rap tempo door de agenda.
2 vrijwilligers werden in het zonnetje gezet met een bos bloemen voor de inzet voor de Federatie Barradeel:

 • Eedse de Vries, die altijd de loting verzorgt
 • Alfred Miedema voor zijn inzet voor de Facebook pagina aankondigingen wedstrijden en uitslagen

Het bestuur gaat in een korte winterslaap en daarna weer bezig met de wedstrijd agenda vooor 2019. allen alvast goede kerstdagen en een sportief 2019 toegewenst

Bron : Facebook Federatie Barradeel


Maud Scheffer , Fiera de Vries, Kees van der Schoot , Alexander Post en Taeke van de Walt
in de prijzen op Tiedema NK Wallball,
Zondag 11 November, Franeker

Het TIEDEMA NK Wallball krijgt inmiddels een vast plekje op de kaatsagenda in het winterseizoen van KNKB. De organisatie was tevreden met ruim 140 jeugdspelers en senioren tijdens het NK wallball. Bij de jeugd was het vooral genieten van het snelle spel en de tactiek, maar ook genieten van de zeer gedreven kaatsers.

In het winterseizoen wordt tegenwoordig steeds meer getraind en dit is in de praktijk ook te zien. Bij de senioren kaatsten oud PC-winnaars mee zoals Klaas Anne Terpstra, Hans Wassenaar, en niet de vergeten de kampioenen van het verleden Marike Beckers en Miranda Scheffer. Bij de dames stalen Anne Monfils en Marrit Zeinstra de show.

Hoofdbestuurslid Johannes Siegersma van de KNKB: “We hebben nu internationale afspraken gemaakt over de wedstrijdagenda van het wallbal-kaatsen. Per maand is er nu een internationaal toernooi zodat er een juiste balans is voor de kaatser. Daarom is de Dutch Open nu verschoven naar eind januari”. Op 15 en 16 december is er een internationaal jeugdtoernooi in De Trije in Franeker.

De verschillende uitslagen waren als volgt :

Meisjes 011 :

 1. Anna Lotte van Beem en Maud Scheffer
 2. Rianne Osinga en Jildou Sterk
 3. Nathalie Andringa en Jildau de Vries

Meisjes O13 :

 1. Noa Elzinga en Lisanne Scharringa
 2. Marit Feenstra en Jeanette Kramer

Meisjes O15:

 1. Senne Idsardi en Iris Veltman
 2. Foke Jil Bakker en Gerde Lycklama À Nijeholt
 3. Ilse Marije van Beem en Jessie Rekker

Dames:

 1. Marike Beckers en Miranda Scheffer
 2. Anne Monfils en Marrit Zeinstra
 3. Corrie Kroondijk en Fiera de Vries
 4. Annelien Broersma en Nelie Steenstra

Dames 35+:

 1. Boudie Bierma en Anneke Westra
 2. Nynke Beimers en Jolanda Idsardi

Jongens O11:

 1. Tymen Bijlsma en Silvan Elzinga
 2. Brent Jesse van Beem en Jorrit Palma
 3. Lieuwe van der Kamp en Jort De Kroon
 4. Daan Kooistra en Jelke Veldhuis

Jongens O13:

 1. Sjouke Beimers en Bjorn Idsardi
 2. Iwan Hiddinga en Jaimy Koel
 3. Jelmer Foppe Drijfhout en Matthys Renema
 4. Menno Johnson en Brent Timmerman

Jongens O15:

 1. Justin Krottje en Jurrit Osinga
 2. Steven Koster en Rick Minnesma
 3. Marten Leijenaar en Edgar van Wigcheren
 4. Dylan Koel en Leon Wijning

Heren:

 1. Tjisse Steenstra en Hans Wassenaar
 2. Pieter Jan Leijenaar en Karel Monfils
 3. Jasper Boomsma en Kees van der Schoot
 4. Jelmer Siegersma en Corné Tuinenga

Heren 45+:

 1. Erik Bakker en Simon de Groot
 2. Cornelis Poelstra en Johannes Siegersma
 3. Klaas-Anne Terpstra en Abe Visser
 4. Alexander Post en Taeke van der Walt

Info en fotos : www.knkb.nl


Hoe no fierder yn keatslân!

Kommende wike, te begjinnen op tiisdei 30 oktober, sil de KNKB mei de ferienings te set oer hoe’t it no fierder moat yn keatslân en oft it ek better kin en moat. Oer de fraach oft it ek better kin hoege je net folle nei te tinken, want it kin altyd better. It binne de saneamde regioledeberieden. Eartiids hienen wy it oer it lede berie.

Wa’t witte wol hoe’t de KNKB flagge der hjoeddedei foar hinget kin :

 • tiisdei 30 oktober te rjochte yn it Fean
 • tongersdei 1 novimber yn Anjum
 • moandei 5 novimber yn Wommels
 • woansdei 7 novimber yn Seisbierrum

Leden lit de fûgels net oer it net fleane...Praat mei en lit fan jim hearre as jim wiis binne mei it spultsje. Net stinne mar der hinne!

Tekst : Gedeeltelijk van www.kaatsen.nl
Illustratie van : www.kaatshistorie.nl


Hoe luidt het kaatsregelement ook alweer?

In het Kaatsreglement van de KNKB vindt u onder andere informatie over:

 • Spelregels
 • Kledingvoorschriften
 • Gebiedsindeling
 • Rankingregels
 • Kaatshandschoen

Klik hier om het KNKB-kaatsreglement 2018 te downloaden.


Opgave Tiedema NK Dubbel Wallball Jeugd en Senioren, Zondag 11 November, Franeker

Zondag 11 november januari organiseert de KNKB het Tiedema NK Dubbel wallball voor jeugd en senioren in sporthal de Trije te Franeker voor devolgende categorieën:

Categorieën jongens en meisjes:

 • Jeugd -11 (09:00-11:00 uur)
 • Jeugd -13 (11:00-13:00 uur) tijden bij benadering
 • Jeugd -15 (13:00-15:00 uur) tijden bij benadering
 • Jeugd -17 (15:00-18:00 uur) tijden bij benadering
 • Senioren (14:00-18:00 uur) Dames (35+), Heren (45+)Opgave voor dit toernooi gaat via www.toernooi.nl (beide spelers dienen zich aan te melden)

 • Inleg: € 5,-- p.p. voor de categorieën :
  * O11
  * O13
  * O15
  * O17

 • Inleg: € 7,50 p.p. voor de categorieën :
  *O19
  *Dames (35+)
  * Heren (45+)

Voor aanmelden dien je je eenmalig te registreren om een account aan te maken op www.toernooi.nl. Heb je al een account dan kun je je gelijk aanmelden en ook aangeven met wie je de dubbel speelt. Je kunt slechts deelnemen in 1 categorie.
Uitkomen in een hogere categorie is toegestaan. Alle categorieën spelen met de dezelfde bal (Big Blue).

Het Tiedema NK Wallball jeugd en senioren dubbel kun je vinden op www.toernooi.nl onder de categorie tennis.

Klik op de link hieronder voor opgave.

Aanmelden Tiedema NK Wallball jeugd en senioren dubbel
Opgave is mogelijk tot donderdag 8 november 2018 18:00 uur.

Info : www.knkb.nl


Einde seizoen 2019

Het kaatsseizoen 2019 is weer ten einde, er waren weer veel successsen voor onze kaatsvereniging. Ook de Jeugd is zeer enthousiast bezig met het kaatsen, wat uiteraard een groot plus punt is.

Hopelijk kaatsen de jonge kaatsertjes die nu op het Fliet aan het trainen zijn geweest, eerdaags op de velden

Uiteraard gaat het muurkaatsen gewoon door. Deze is niet seizoen gebonden!!

Alle successen van Jong en Oud zijn uiteraard bewaard. U kunt deze van de afgelopen jaren allemaal vinden
onder NIEUWS ARCHIEF in het menu van onze website.

Kijk hier eens naar. Het is een genot om al die jonge kopjes weer eens te zien, van de nu alweer grote Dames en Heren

In Februari 2019 beginnen de jeugd trainingen weer.
Houdt Facebook en/of onze website in de gaten voor meer informatie.

De fotos zijn gemaakt op het fliet dit jaar in April


"Met de tijd meegaan"

"Met de tijd meegaan". We proberen als vereniging zoveel mogelijk mee te gaan met de tijd. We hebben onze "Boppeslach"die verschijnt in het najaar en het voorjaar. Zodoende is iedereen meestal weer op de hoogte. Buiten de "Boppeslachen"om, is het soms wel eens moeilijk om alle leden te bereiken. Om een ieder toch zo goed mogelijk op de hoogte te houden worden andere middelen ingezet waaronder het versturen van e-mails. Het is dan ook belangrijk dat wij van een ieder een e-mailadres ontvangen zodat we die aan het ledenbestand toe kunnen voegen en gebruiken voor kennisgevingen.
Denk aan het doormailen van de wedstrijdlijst, zodra deze bekend is.
Je naam en e-mailadres kun je mailen naar leden@detwadoarpen.nl .
Graag ook even doorgeven wanneer je deze al eerder hebt doorgegeven maar ondertussen verouderd is.


We proberen je emailadres privé te houden, door alle emails te versturen in "BCC" , zodoende kan een ander je emailadres niet noteren .

Bedankt alvast!


U kunt nog steeds Kaatsbal-sponsor worden

U kunt nog steeds kaatsbal-sponsor worden.
De opbrengst is voor het aanschaffen van kaatsballen voor de Jeugd. Deze kosten nogal wat centjes.......
Daar steeds meer jeugd zich opgeeft voor het kaatsen in ons dorp,en ondanks het feit dat er veelvuldig wordt gezocht naar verloren ballen,
er nog al eens een balletje kwijtraakt vanwege de oerwouden aan onkruid om ons heen, is uw sponsoring altijd welkom.

Voor €15,00 per jaar, wordt u sponsor, en zal er een plaatje met uw naam erop, op het kaatsballen-bord worden geplaatst.
Alvast bedankt voor uw opgave...
Bij elk nieuw jaar, hopen we dat u sponsor blijft, en krijgt u automatisch bericht voor betaling..

Opgave is mogelijk bij :
Murk Goodijk : 0517-591816
Desiree Seerden: 0517 - 591154
Jan Douwe Gerbranda : 0517 - 592055


Beleidsplan Jeugd 2015 t/m 2020

Jeugd beleidsplan 2011 t/m 2014Sinds jaar en dag wordt er in een groot deel van Friesland en ver daarbuiten gekaatst.
Vooral in de dorpen is het lange tijd vanzelfsprekend geweest dat iedereen de kaatssport beoefende.
In een veranderende maatschappij hebben we nu te maken met een toenemende concurrentie van andere sporten.
Het is dan ook voor veel sportverenigingen tijd zich te concentreren op welke manier zij de jeugd het beste kunnen
opvangen en begeleiden binnen de vereniging.


Om de continuïteit en het bestaan van de kaatsvereniging  "de Twa Doarpen Dios Sexbierum - Pietersbierum"
te waarborgen is het werven en behouden van jeugd noodzakelijk.
De Jeugdcommissie is daarmee een onmisbare schakel binnen de kaatsvereniging geworden.
Het opstellen van een jeugdplan is dan ook essentieel.

Het doel van dit jeugdplan is drieledig;
 1. De doelstelling om zoveel mogelijk jeugd met kaatsen kennis te laten maken
 2. De jeugd die kennis heeft gemaakt te behouden voor de kaatssport, hen  enthousiast te maken voor deelname aan wedstrijden op het niveau dat ze aankunnen.
 3. De oudste jeugd begeleiden voor de "Freule" - en de "Ald meiers - partij". 
 
Het gehele Beleidsplan Jeugd 2015 - 2020 kunt u hier vinden.

kaatsbalsponsor-bord Hendrieke , Pytrik en Janneke


BUIENRADAR

 Buienradar

Kleding-Sponsors

Biologische boerderij Lyts Ropta
Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Gerbranda State

Doeksponsors
Muurkaatshek
2018

Advertentie
sponsors
2018

Wedstrijd sponsors
2018

Kransen sponsor
Teatsen
2018

Kransen sponsors
2018

Kaatsbal sponsors
2018

DIVERSEN
(Geen sponsors)