Kaatsvereniging de Twa Doarpen/D.I.O.S. Sexbierum-Pietersbierum
Sportaccommodatie: “ De Lytse Trije “,
Spoardyk 4, 8855 HW Sexbierum, Tel: 0517 591581
Postadres : Frentsjerterdyk 3, 8855 XC Sexbierum, Tel. : 06-12997484
Email : secretaris@detwadoarpendios.nl
Banknummer KV de Twa Doarpen-DIOS: NL40RABO0325524254
Voorzitter

Voorzitter, Desiree Seerden

Secretaris

Secretaresse , Anna Boukje Haitsma

Penningmeester


Aanmelden Secretariaat, leden-administratie en wedstrijden

Secretaresse , Anna Boukje Haitsma

Hier vindt U , de (e-mail)adressen van het Secretariaat, Leden administratie en Wedstrijd commissies.

Het Secretariaat wordt verzorgd door :

Anna Baukje Haitsma
Frentsjerterdyk 3
8855 XC Sexbierum
06-12997484
Emailadres van Anna Baukje Haitsma


De Leden Administratie word verzorgd door :

Secretaresse , Anna Boukje Haitsma

Anna Baukje Haitsma
Frentsjerterdyk 3
8855 XC Sexbierum
06-12997484
Emailadres Anna Baukje

De contributie van de kaatsvereniging De Twa Doarpen-D.I.O.S. Sexbierum-Pietersbierum bedraagt in 2020 :

  • Senioren en/of 1e uit het gezin : €27,50 per jaar
  • Voor Jeugdleden vanaf 8 jaar t/m 16 jaar : €17,50 per jaar


Maakt u gebruik van automatische incasso dan wordt de contributie geind in de maand Mei van het lopende jaar. Heeft u geen incasso opdracht afgegeven, dan ontvangt u van ons de contributie nota.

Het lidmaatschap loopt van 1 Januari t/m 31 December, en dient 1 maand van te voren te worden opgezegd.

U mag de contributie ook zelf overmaken. Het rekeningnummer van onze kaatsvereniging is :
NL40RABO 0325524254

Als u nog geen automatische incasso heeft en u wilt dit wel graag, neem dan contact op met één van de penningmeesters. We verzoeken u dan het inschrijfformulier in te vullen.

Wilt u lid worden van de kaatsvereniging, vul dan het Inschrijf-formulier in, lever het persoonlijk in bij Anna Baukje Haitsma, haar adres en emailadres staat op het formulier. Heeft u veranderingen als lid zijnde, vul dan ook het inschrijf-formulier in

Top


BENT U VERHUISD, EN LID VAN ONZE VERENIGING?

Ik ben verhuisdBent u verhuisd en lid van de KV de Twa Doarpen-D.I.O.S. Sexbierum-Pietersbierum?
Vergeet u ons dan niet in te lichten?
Verstuur een verhuisbericht aan de Leden-administratie,
dan komt het voor beide partijen (U en Wij) hardstikke goed. DOEN DOEN

Top


De functie van Wedstrijdsecretaris wordt verzorgd door :

Voorzitter, Desiree Seerden

Romy van der Veen
Tsjerke-Eekers 2
8855 GA Sexbierum
Telefoon : 06-22431238
Emailadres van Romy

Opgave voor deelname aan KNKB-wedstrijden moet via haar gebeuren.

 


Bestuur KV de Twa Doarpen/D.I.O.S. Sexbierum-Pietersbierum
Sportaccomodatie "De Lytse Trije"
Spoardyk 4, 8855 HW Sexbierum ,Tel. :: 0517- 591581, Emailadres : DTDDIOS
POSTADRES IS : Frentsjerterdyk 3 , 8855 XC Sexbierum , 06-12997484
Bankrekeningnummer : NL40RABO0325524254

Top
BUIENRADAR

 Buienradar

Kleding-Sponsors

Biologische boerderij Lyts Ropta
Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Gerbranda State

Doeksponsors
Muurkaatshek
2019

Advertentie
sponsors
2020

Wedstrijd sponsors
2020

Kransen sponsors
2020

Kaatsbal sponsors
2020

DIVERSEN
(Geen sponsors)