BESTUUR KV De Twa Doarpen/D.I.O.S. Sexbierum-Pietersbierum

De organisatie van de kaatsvereniging "de Twa doarpen/D.I.O.S." bestaat uit het hoofdbestuur van (9) leden en enkele commissies. De commissies worden weer aangestuurd door de bestuursleden. Er is voor deze organisatie structuur gekozen, omdat je daar mee de taken over meerdere mensen kunt verdelen. Daarmee blijft het vrijwilligerswerk leuk om te doen.

Naast het bestuur en de commissies beschikt onze kaatsvereniging ook nog over 3 jeugd trainers, enkele team- en partij begeleiders en een groot aantal vrijwilligers.
Het bestuur is erg blij met al haar vrijwilligers en met name de positieve inzet waarop zij zich inzetten voor de kaatsvereniging.

Vanuit de KNKB krijgen wij als vereniging zijnde ondersteuning in de vorm van een afdeling-consulent en elke vereniging die is aangesloten bij de KNKB heeft de beschikking over een uitgebreid handboek voor bestuurlijke,technische en organisatorische zaken.
 
Sportaccommodatie:  “ De Lytse Trije “, 
Spoardyk 4, 8855 HW Sexbierum.  tel: 0517 591581
Postadres : Frentsjerterdyk 3 ,8855 XC Sexbierum
Emailadres : secretaris@detwadoarpendios.nl
Banknummer Twa Doarpen/D.I.O.S. Sexbierum-Pietersbierum: NL40RABO0325524254

Dagelijks Bestuur

Romy van der Veen Voorzitter details
Anna Baukje Haitsma Secretaris details
VACANT Penningmeester (duo) details
     

Algemene Adjuncten

Freerk Ennema Onderhoud & vrijwilligers details
Simon Zijlstra Vicevoorzitter, Contact veldploeg, Gemeente, Materialen veld details
Marieke de Vries Jeugd-zaken details
Vacant Jeugd-commissie, Leden-administratie Details
Vacant Werving vrijwilligers, Jeugd-commissie Details
Rigtje Kloosterman Federatie zaken, Kleding Details
Vacant Algemeen details

JEUGD-commissie

Marieke de vries Voorzitster Jeugd-commissie Details
Jelly Joostema Lid Jeugd-commissie Details
Vacant Lid Jeugd-commissie Details
Vacant Lid Jeugd-commissie Details
Vacant Lid Jeugd-commissie Details

Kantine-commissie

Wilhelmina Dijkstra-Buren
Kantinezaken Inkoop details
Baukje Hoekstra Kantinebeheer en Onderhoud details
Paulien Bos Kantine beztting en Barlijsten details
Jelly Joostema Kantine beztting en Barlijsten details

Sponsor Commissie

Vacant Contactpersoon Sponsor-commissie details
Jan Douwe Gerbranda Lid Sponsor-commissie details
Hein Obbe Weewer Lid Sponsor-commissie details

Trainers Jeugd

Vacant Partuur trainer jeugd details
Vacant Jeugd (t/m 12 jaar) details
Vacant Jeugd (t/m 12 jaar) details

Veldleg ploeg

Jan Visser Veldploeg details
Johannes Post Veldploeg details
Robert Cuttress Veldploeg details
Dirk Jan Volbeda Veldploeg details
Frans Faber Veldploeg details
Wiebe de Jong Veldploeg details
Klaas Feenstra Veldploeg details
Diverse Jeugdleden Veldploeg  

Redactie "Boppeslach"

Samantha Blom Layout " Boppeslach " details
Vacant Redactie "Boppeslach " details
Rigtje Kloosterman Redactie "Boppeslach " details

Website Beheerder en Facebookr

Andries Grijpma   details

Instagram

Anna Ennema   details

Consul

Lieuwe Brandsma Consul KV de Twa Doarpen D.I.O.S. Sexbierum-Pietersbierum details

BUIENRADAR

 Buienradar

Kleding-Sponsors

Biologische boerderij Lyts Ropta
Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Gerbranda State

Doeksponsors
Muurkaatshek
2019

Advertentie
sponsors
2020

Wedstrijd sponsors
2020

Kransen sponsors
2020

Kaatsbal sponsors
2020

DIVERSEN
(Geen sponsors)