ATTENTIE

"Ondanks de vele onzekerheden hebben we besloten om de kaatsagenda te publiceren, met de kanttekening dat we per keer gaan kijken of het door kan gaan met de dan op dat moment geldende maatregels."


Wedstrijdagenda KV "de Twa Doarpen-D.I.O.S.
Sexbierum - Pietersbierum 2021"

DATUM WEDSTRIJD AANVANG
MEI
MEI- VAKANTIE : 1 t/m 9 Mei
Zaterdag, 8 Startdag Jeugd 13.00 uur
Dinsdag, 11 Start competitie Jeugd + Training 18.30 uur
Dinsdag, 11 Start competitie Dames en Heren SENIOREN 19.15 / 19.30 uur
Vrijdag, 14 Federatie Jeugd 16.30 uur
Zondag,16 Schooljongens 10.00 uur
Zondag,30 Ledenwedstrijd Jeugd en Senioren 11.00 uur
JUNI    
Vrijdag, 11 Ledenwedstrijd evt. Ouder kind partij N.T.B.
STRAATKAATSEN (JEUGD EN SENIOREN ) : 21 t/m 25 juni ( WEEK 25 )
Zondag, 27 Pearke keatsen 11.00 uur
ZOMERVAKANTIE : 10 JULI t/m 22 AUGUSTUS (WEEK 28 T/M 33)
JULI
Zondag,4 LUSTRUMFEEST !!! N.T.B.
Vrijdag,9 Takomst-partij 16.00 uur
Zaterdag,10 Chickiematch (op plein) 16.00 uur
Zaterdag, 31 Heren en Dames hoofdklasse V.F. 10.00 uur
AUGUSTUS
Zaterdag, 21 Pupillen jongens A en B klasse 10.00 uur
SEPTEMBER
Zondag,5 Barradeel partij Jeugd/Senioren afd. 11.00 uur
Donderdag,9 DORPSFEEST-partij 15.00 uur
Zondag, 12 COOP-partij ( in Winsum ) 10.00 uur
Zondag, 19 Slotavond 10.00 uur

OVERZICHT NK'S EN SPECIALE PARTIJEN 2021

DATUM TIJD PLAATS PARTIJ CATEGORIE
JUNI
9 of 16, Woensdag n.t.b. Franeker Schoolkaats Kampioenschap Basisschool Jeugd
19, Zaterdag 10.00 uur Bitgum NK Jongens
26, Zaterdag 10.00 uur Peins NK Schoolmeisjes
26, Zaterdag 10.00 uur Wommels NK Schooljongens
JULI
3, Zaterdag 10.00 uur Arum NK Pupillen Jongens
3, Zaterdag 10.00 uur Berltsum NK Pupillen Meisjes
3, Zaterdag 10.00 uur Pingjum NK Meisjes
3, Zaterdag 10.00 uur Drylst NK Heren 50+
3, Zaterdag 10.00 uur Mantgum Jong Famme Dames Junioren
10, Zaterdag 10.00 uur easterein Jong Feinte Heren Junioren
31, Zaterdag 10.00 uur Easterlittens NK 35+ Heren en Dames
AUGUSTUS
4, Woensdag 09.30 uur Franeker PC Heren Hoofdklasse
7, Zaterdag 10.00 uur Hitzum Als Meijers Meisjes
14, Zaterdag 10.00 uur Schettens Revanche Aldd Meijers Meisjes
19, Donderdag 17.00 uur Wommels Keats-off Dames 1e klasse
25, Woensdag 10.00 uur Weidum Dames PC Dames hoofdklasse

Wedstrijdagenda Federatie Barradeel 2021

Gewijzigde Wedstrijdagenda federatie barradeel 2021

It giet oan, de oanpaste aginda 2021! miskien komme der nog inkele wedstriden by. 🌞 opgave fia KNKB web-side, foar tiisdei 15 juni 19.00 oere under regio wedstriden


BUIENRADAR

 Buienradar

Kleding-Sponsors

Biologische boerderij Lyts Ropta
Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Gerbranda State

Doeksponsors
Muurkaatshek
2019

Advertentie
sponsors
2020

Wedstrijd sponsors
2020

Kransen sponsors
2020

Kaatsbal sponsors
2020

DIVERSEN
(Geen sponsors)