Opgave Federatie-partij, Vrijdag 9 Juni te Wijnaldum


Uitslagen KEET-partij, Zondag 28 Mei

De opbrengst van deze dag komt ten goede aan de kaatsvereniging en het nieuw te bouwen MFA.

Logo Keet 0.0 Logo Keet lazarus
Keet Seisbierum Logo KV

Winnaars :

 1. Tjibbe Haitsma , Rian Kamstra (vervongen door Amarens Terpstra), Hedwig Goodijk
 2. Auke Terpstra , Ale Bosma , Hanna Bruinsma
 3. Marten Jansen , Philippus Bakker , Lolke vd Sloot
ALLE WINNAARS VD KEET PARTIJ

Verliezersronde :

 1. Teake vd Walt , Jouke Kloosterman , Erik Duin
 2. Rindert Zijlstra , Cathinke Andela , Dieuwke Goodijk
 3. Stefan Stuiver , Jacco Durk Noordenbos , Ida Walinga
Alle verliezers vd keet partij bEST GEKLEED

Prijs voor best verkleed

 1. Kacper Czerniak
2e prijs winnaars 3e prijs winnaars 1e prijs verliezers 2e prijsverliezers

De foto's zijn gemaakt door lieuwe Bosch, en zijn hier te vinden!!

Uitslagen : Simon Zijlstra
Foto's : Lieuwe Bosch

Lanen kaatsen 2023

LOGO LANENKAATSEN

170 deelnemers

De 72e editie van het Lanenkaatsen (12 tot en met 16 juni) staat al weer voor de deur!
We hebben nog 2 weken te gaan voordat de eerste ballen van deze eerste editie na corona worden geslagen.
Ons aanmeldformulier op de website is sinds april beschikbaar gesteld en we hebben nu 170 aanmeldingen binnen.
Het comité en alle vrijwilligers zijn al weer druk doende om de puntjes op de i te zetten.
Het zou mooi zijn als jij ook weer mee doet om een mooie de mooie ervaring van het Lanenkaatsen zelf te beleven.
Het Lanenkaatsen is voor iedereen van jong (11) of oud, vrouw of man, talent of ballenkeerder!

Meld je direct aan via onderstaande link!

Wil je dit jaar ook weer mee doen en heb je je nog niet opgegeven? meld je dan ook eenvoudig aan!
Je kunt je opgegeven via onze website http://www.lanenkaatsen.nl/?page_id=26 of bij Kamsma Schoenen in Harlingen, op de Kleine Breedeplaats.
Je kunt de betaling van 5 euro direct voldoen met Ideal of anders voor je deelname in de Lanenshop!
Je kunt de actuele aanmeldlijst bekijken op onze website: http://www.lanenkaatsen.nl/?page_id=434
De deadline voor de aanmelding is zaterdag 10 juni 17:00.

Indeling

Dit jaar kaatsen de groepen 1, 2, 3 en 7 de eerste omloop op maandag.
We willen meer spreiding creëren in het programma voor een evenwichtiger verloop.
De groepen 4, 5 en 6 kaatsen de eerste omloop op dinsdag. De aanvang is alle dagen om 18:30. Graag 18:15 aanwezig, zodat we direct om 18:30 kunnen starten.
We hopen dit jaar de Siebo Homminga Bokaal ook weer uit te rijken in de Dames 36+ groep!

Groepsindeling (onder voorbehoud van deelname aantal en weersomstandigheden):

Groep 1 11-16 jaar startavond maandag 12 juni 18:30
Groep 2 17-35 jaar startavond maandag 12 juni 18:30
Groep 3 36-49 jaar startavond maandag 12 juni 18:30
Groep 7 DA 36+ jaar startavond maandag 12 juni 18:30
Groep 4 50-59 jaar startavond dinsdag 13 juni 18:30
Groep 5 DA 11-35 jaar startavond dinsdag 13 juni 18:30
Groep 6 60+ jaar startavond dinsdag 13 juni 18:30

Om het programma zo efficiënt mogelijk af te werken vragen we de kaatsers om 18:15 te verzamelen en na het oproepen zo snel mogelijk naar het perk te begeven!

Jubileumboek

Volgend jaar vieren we ons 75-jarig jubileum, onderdeel daarvan is een prachtig multimedia-boek over onze rijke historie met mooie verhalen over kaatsers, decennia, anekdotes en natuurlijk veel mooie foto's en verwijzingen naar filmmateriaal. Ook is er een nieuwe jubileumfilm van 75 jaar Lanenkaatsen ontwikkeld met veel nieuw materiaal!
De voor inschrijving is geopend via onze website: Voorinschrijving jubileumboek 75 jaar Lanenkaatsen – Lanenkaatsen Je ontvangt 2,50 korting als je nu alvast een boek besteld! De kosten zijn dan slechts € 22,50 De eerste 60 boeken zijn al gereserveerd. Het boek wordt in het najaar voor de feestdagen uitgebracht!

Privacy

Op onze website kun je zien hoe wij omgaan met jullie privacy: http://www.lanenkaatsen.nl/?page_id=868 Wil je geen mail meer ontvangen van het Lanenkaatsen, beantwoord dan deze mail met dat verzoek en we schrijven je uit. We zien jullie graag weer op de Lanen!

Groet,
Niels Outhuijse
Stichting Comité Lanenkaatsen


Richt 3e prijs Pupillen Meisjes B-klasse, Zondag 28 Mei, Herbaijum

Uitslag Pupillenmeisjes B klasse :

 1. Evy Wijnia , Esmee de Jong
 2. Nynke Visser , Naomi Ykema
 3. Frouwkje Dijkstra , Richt de Vries
  Ilse Koopmans , Anne Lyn Keegstra

Herkansing :

 1. Tessa Wouda , Sanna Haaksma
 2. Laura Wagenaar , Ilse Fenna Zoodsma
Uitslag : Kaatsnieuws
Foto: Mem Folkje de Vries-Oosterbaan

Nick 2e prijs Jongens A-klasse, Zondag 28 Mei, Weidum

Uitslag was als volgt:

 1. Jelmer Foppe Drijfhout ,Bjorn Idsardi , Pieter den Breejen
 2. Jens Kooistra , Nick van der Walt , Stijn Vincken

Uitslag: Kaatsnieuws Facebook
Foto: Mem Jelly Joostema

Mini Maxi-partij, Vrijdag 26 Mei

De Mini Maxi partij, met 17 parturen op de lijst, was een groot succces

D wind was aardig koud, maar de zon liet zich gelukkig regelmatig zien.

De kantine werd goed gerund door JElly vd Walt en gerda Visser. De mooie kransen werden verzorgd door Cathinke Andela

De uitslag van de Mini-Maxi partij was als volgt :

Winnaars :

 1. Amber Boschma en Rianne vd Walt
 2. Jorn Boschma en Nico Boschma
 3. Wouter vd Veen en Daniel vd Veen
Alle winnaars

Verliezers:

 1. Jurre Roorda en Durk Harm Roorda
 2. Liam Hiemstra en Aletta Visser
Alle verliezers
numero uno de bezoekers
De prijzen de lijst de lijst de lijst de lijst de lijst
Verslag en uitslag : Marie vd Ploeg
Foto's : Gerda Visser

In de prijzen bij het Schoolkaatsen Waadhoeke

Uitslag Schoolkaatsen waadhoeke:

Meisjes A-klasse:
1e prijs Richt en Amber

richt en Amber

Schoolongens B-klasse:
3e prijs :Wybe, Jorn en Redmar

Wybe, Jorn en Redmar

de dames Richt en Amber Wybe Bruining
Uitslag en fotos: Mem Folkje de Vries

Kees terug aan het front

Vandaag in de Leeuwarder Courant

leeuwarder courant 24 mei 2023
Artikel afkomstig uit :
Leeuwarder Courant 24 Mei 2023

GEEF JE TIJDIG OP !!!!


Opgave Keet Kaats-partij, Zondag 28 Mei a.s.

Op Zondag 28 Mei a.s. kun je meedoen aan een hele speciale Kaatspartij!

De Jeugd van de keeten uit Sexbierum-Pietersbierum , de kaatsvereniging de Twa Doarpen DIOS en de activiteiten-commissie van het MFA organiseren een KEET KAATS-partij DEL voor iedereen vanaf 15 jaar.


Er wordt deze middag gespeeld met een zachte bal en de Dames en Heren worden door elkaar heen geloot.

Maak het feest compleet, en kom verkleed! Diegene die het origineelst verkleed is, ontvangt een leuke attentie!


Op deze gezellige middag, is er ook een verloting met prachtige prijzen!

De opbrengst van deze dag komt ten goede aan de kaatsvereniging en het nieuw te bouwen MFA.

Logo Keet 0.0 Logo Keet lazarus
Keet Seisbierum Logo KV
Werkgroep MFA Sexbierum-Pietersbierum, Samen in Beweging

Richt 2e prijs en Sabine 3e prijs, Pupillenmeisjes Opstap, Zondag 21 Mei , Arum

UItslag Pupillenmeisjes Opstap :

 1. Lyset Westra ,Lenna Koopmans
 2. Aïsha Mahmoud , Richt de Vries
 3. Jetske Elgersma , Laura Wagenaar
  Vera Raap , Sabine van der Walt
Uitslag en foto : Mem Folkje de Vries

Mare 1e prijs Schoolmeisjes C-klasse, Zondag 21 Mei, Makkum

Mare Zijlstra

De uitslag was als volgt :

 1. Mare Zijlstra , Klaske Gaastra
 2. Anniek de vries , Elske Kroondijk
Uitslag: Facebook Kaatsnieuws
Foto : Mem Annemiek Teerstra

Nick 1e prijs ,Jongens Opstap, Zondag 21 Mei, Holwert

Nick vd Walt

Uitslag was :

 1. Nick van der Walt , Jurre Reitsma , Symen Miedema
 2. Karst Hoekstra , Martijn Mossel , Hidde Jorritsma
Uitslag: Facebook Kaatsnieuws
Foto : site KNKB

Teake 2e prijs Heren 50+ B-klasse DEl, Zondag 21 Mei, Minnertsga

Teakevd Walt

Uitslag was asl volgt :

 1. Gerrie Otter , Age van der Goot , Jan Fokke Mulder
 2. Hilke Raukema,Gerke Draaistra , Teake van der Walt

Herkansing:

 1. Johannes Hinrichs , Thijs Houtsma , Maikel Versnel
Uitslag: Facebook Kaatsnieuws
Foto : Jelly vd Walt

Gooitzen 2 prijs Heren 35+ DEL, Zondag 21 Mei, Minnertsga

  ,
 1. Willem Buurstra | Rein Faber , Eric Zittema
 2. Anne Wind , Gooitzen Scheffer , Jelmer Elzinga
Uitslag: Facebook Kaatsnieuws

Fiera, Dames 1e klasse, Zondag 21 Mei, Berltsum

 1. Romy Postma , Amarins de Groot, Fiera de Vries
 2. Moniek Lootsma , Elly Hofman , Senne Idsardi
Uitslag: Facebook Kaatsnieuws

Anna 2e prijs Junioren -competitie Dames-Junioren, Vrijdag 19 Mei, Makkum

De zusjes Roelie en Corrie Kroondijk gingen er op de eerste wedstrijd van de Juniorencompetitie met de krans vandoor. De kaatssters uit Easterein kaatsten met Senne Idsardi uit Dronryp als achterinse. Deze wedstrijd, die meteen een pilot was voor de KNKB, werd gehouden in Makkum. Bij de juniorencompetitie wordt dit jaar geëxperimenteerd met “3 winstpunten in één eerst”. Anna Ennema (Sexbierum), Marsha Broersma (Stiens) en Noa Elzinga ( Bolsward) werden tweede. Een derde prijs was er voor Moniek Lootsma (Goënga), Larissa Smink (Makkum), Anna-Dieuwke Dijkstra (Leeuwarden).

Dus uitslag voor de 1e wedstrijd Dames Junioren was als volgt:

 1. Roelie Kroondijk, Senne Idsardi, Corrie Kroondijk
 2. Anna Ennema , Marsha Broersma , Noa Elzinga
 3. Moniek Lootsma , Larissa Smink , Anna-Dieuwke Dijkstra
de 2e prijs bij de 1e wedstrijd van de Juniren Dames

Voor de Heren Junioren was de uitlag was als volgt :

Rutger Torensma uit Easternijtsjerk, Hessel Postma uit Winsum en Jurrit Osinga uit Ingelum zijn de winnaars van de eerste wedstrijd van de juniorencompetitie. Torensma, Postma en Osinga wonnen de finale van Germ Epema (Arum), Marten Leijenaar (Exmorra) en Jelle Cnossen (Bolsward). De derde prijs bij de heren was voor Jarno Feenstra (Exmorra), Rink Sterk (Sint Annaparochie) en Leon Wijning (Bitgum).

Uitslag en foto : Facebook Kaatsnieuws

Marit 1e prijs Herkansing Pupillen, Federatie, Vrijdag 19 Mei, Winaem

De winnaars welpen

Daar was ie al de uitslagen van 2e Regio-Federatie kaatspartij in Winaam, een ietwat mindere opgave dan vorige week maar toch weer 3 mooie lijsten.

16.00 uuur gingen we van start en om rond 20.00 uur viel de laatste slag. daarna konden de prijzen worden uitgereikt aan de volgende deelnemers:

Welpen jongens en meisjes 5 parturen 2 prijzen:

 1. Hendrik Arjen Alkema , Franeker en Niek Helvrich, Harlingen.
 2. Donny vd Schoot ,Harlingen en Ylan Wassenaar, Minnertsga

Pupillen jongens en meisjes 7 parturen

Winnaars :

 1. Alex Boonstra St.-Jacob en Bente v/d Woud Berlikum
 2. Sverre Andringa Minnertsga en Eduard Teitsma St.-Jacob

Herkansing:

 1. Damian Duursma ,Harlingen, Stein Dijkstra ,Winaam en Marit Visser ,Sexbierum
 2. Hoite Miedema ,Minnertsga en Sil Odolphi, Midlum

Schooljeugd 4 parturen:

 1. Sydo Hamstra , Warga en Sven Alkema , Harlingen
 2. Tjitte Bronger, Ried en Sibrig Tichelaar, Winaam .
De winnaars welpen De winnaars welpen De winnaars welpen

Gefeliciteerd allemaal en dank voor de organisatie

De volgende wedstrijd is op vrijdag 9 juni en ook weer in Winaam dit is een afdelingswedstrijd, verdere info volgt. fijn weekend allemaal toegewenst.

KV KEATSEBAL WINAAM.


Richt en Marit 3e prijs Pupillen meisjes B klasse, Zondag 14 Mei,Stiens

richt en marit 3e prijs Stiens

De uitslag bij de Pupillen Meisjes was als volgt :

  Stiens | Pupillenmeisjes B klasse
 1. Alieke de Jong , Lyset Westra
 2. Sietske Marije Westra , Tessa Wouda
 3. Richt de Vries , Marit Visser
  Albertien Hettinga , Anne Lynn Keegstra

Herkansing :

 1. Froukje Anita Lei , Lisa Hornstra
 2. Doutzen Wijtsma , Naomi Ykema
Uitslag : Facebook Kaatsnieuws
Foto : Mem Folkje de Vries

Sijtse 2e prijs Schooljongens B-klasse, Zondag 14 Mei, Hoornsterzwaag

Sijtse, 2e prijs

Uitslag was als volgt :

 1. Allart van der Meer, Ryan yan Wieggers
 2. Niek Dijkstra , Sijtse Kloosterman
 3. Jetse Miedema , Stijn de Haas

Verliezersronde :

 1. Ale Reitsma , Harmen Faber
Uitslag en foto : site KNKB

Johannes 1e prijs Heren HK, Zondag 14 Mei, Menaam

TRio Johannes vd Veen

Het moet even slikken geweest zijn voor de huizenhoge favoriet maar de zege van Johannes van der veen, Jorn Lars van Beem en Kevin Jordi Hiemstra was meer dan verdient. Van der Veen sloeg geweldig op en had het perk Triemstra-Zijlstra in een ijzeren greep. Met zijn gedurfde opslag had hij veel succes trio Van der Bos. De winst mocht zeker geen verrassing worden genoemd omdat de formatie Gert-Anne van der Bos zondag in Menaam een hele matige vorm toonde. In de beide vooraf gaande partijen was het al vrouwen en kinderen eerst en dat proces zette zich voort in de finale. Na spel gelijk ging het bordje driemaal aaneen op 6-2 naar trio Van der Veen. Op 2-2 en 6-2 plaatste Van der Veen een zitbal en dat herhaalde hij op 4-2 en 6-2. Tussendoor sloeg Jorn Lars van Beem op 3-2 en 6-2 de kaats voorbij. Na 5 om 2 kwam er een kleine opleving bij het favoriete partuur door via tweemaal 6-0 in te lopen naar 5 om 4. Het werd 5 om 4 en 6-0 en de sensatie leek compleet maar drie missers op rij van Van der Veen maakte de partij weer interessant. Maar op 5-4 en 6-6 tikte Kevin Jordi Hiemstra de bal keurig voorbij de kleine kaats. Jorn Lars van Beem werd na afloop gekroond tot koning van de partij.

Trio Van der Veen bereikte de finale via een snelle partij tegen Auke Boomsma c.s. (5-0 en 6-0). In de halve finale leek de formatie van Remmelt Bouma, Allard Hoekstra en Evert Pieter Tolsma heel lang de boven liggende partij. Op 5-3 en 6-6 leek de wedstrijd voor het grijpen maar Bouma miste en vervolgens werd het via een snel bordje (6-0) vijf eersten gelijk. Vervolgens kon Allard Hoekstra op 5-5 en 6-2 de kaats niet passeren.

Trio Gert-Anne van der Bos startte met een zege op de formatie van Marten Bergsma, Jacob Wassenaar (invaller voor Dylan Drent) en Hendrik Kootstra. Het passeren van de kaats door Erwin Zijlstra op 2-1 en 6-6 was de voorbode voor verder succes. Via 5-2 werd het nog 5-3 maar op 5-3 en 6-4 sloeg Erwin Zijlstra boven.

In de strijd om de premie of niets was de formatie van Corné Tuinenga, Bauke Dijkstra en Jelmer Miedema de tegenstander. Het was een draak van een partij waarin 24 missers werden geteld met Van der Bos als koploper met 12 stuks waar dan weer tegenover stond dat hij 13 maal het perk Dijkstra-Miedema naar lucht liet happen. Maar voor de neutrale toeschouwers was het niet om aan te zien. Had niets meer met kaatsen te maken waar het spelletje ooit voor bedoeld is.

Kleine premie winnaar Remmelt Bouma c.s. versloeg niet de minste twee parturen in aanloop naar de halve finale. Trio Menno van Zwieten was na de zege in Franeker geen schim van haar zelf en ging met 5-3 en 6-2 roemloos richting kleedkamer. De formatie van Tjisse Steenstra verging het al geen haar beter en moest met lede ogen toe zien dat ook voor hen op 5-4 en 6-6 de finish lag met niet voorbij slaan van de kaats door een matige spelende Hans Wassenaar.

Cijfers Menaam.

Eerste omloop: Haije Jan Nicolay, Hessel Postma en Patrick Scheepstra – 2. Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar 0-5 en 6-6; 3. Menno van Zwieten, Gabe Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar – 4. Remmelt Bouma, Allard Hoekstra en Evert Pieter Tolsma 3-5 en 2-6; 5. Patrick van Dellen, Thomas Dijkstra en Steven Koster – 6. Corné Tuinenga, Bauke Dijkstra en Jelmer Miedema 2-5 en 2-6; 7. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra – 8. Marten Bergsma, Jacob Wassenaar en Hendrik Kootstra 5-3 en 6-4; 9. Johannes van der Veen, Jorn Lars van Beem en Kevin Jordi Hiemstra – 10. Auke Boomsma, Tsjerk Elsinga en Jan Tymen Eisma 5-0 en 6-0;

Tweede omloop: 2. Tjisse Steenstra c.s. – 4. Remmet Bpuma c.s. 4-5 en 6-6; 6. Corné Tuinenga c.s. – 7. Gert-Anne van der Bos c.s. 3-5 en 6-6; 9. Johannes van der Veen staand nummer;

Halve finale: 9. Johannes van der Veen c.s. – 4. Remmelt Bouma c.s. 5-5 en 6-4;

Finale: 7. Gert-Anne van der Bos c.s. – 9. Johannes van der Veen c.s. 4-5 en 6-6.

Verslag, uitslag en foto : www.kaatsen.nl

Kees 2e prijs Heren 1e klasse, Zondag 14 Mei, Grou

Kees 2e prijs, grou

De uitslag bij de Heren 1e kl :

 1. Gerard de Vries , Marten Leijenaar , Stefan van der Meer
 2. Redmer Zaagemans , Kees van der Schoot , Laas Pieter van Straten
 3. Youri de Groot , Jelle Cnossen , Johan Sipma
Uitslag : Facebook Kaatsnieuws
Foto: KV Grou

Fiera 1e prijs Dames 1e klasse, Zondag 14 Mei, Goenga

de nummers 1 en 2

De uitslag bij de dames 1e klasse was als volgt :

 1. Moniek Lootsma , Elly Hofman , Fiera de Vries
 2. Iris Veltman , Rixt Fokkema , Ineke van der Ploeg
Uitslag en foto : site KNKB

Anna, 2e prijs, Dames Hoofdklasse (Poule),Zaterdag 13 Mei, Easterlittens

partuur anna 2e prijs,easerlittens

Uitslag Dames Hk Easterlittens was als volgt :

  |
 1. Ilse Tuinenga , Anne Monfils , Marrit Zeinstra
 2. Anna Ennema , Andrea Kroes , Marije Hellinga

Foto's gemaakt door Henk Hempenius


Foto's : Lieuwe Bosch

Fiera 3e prijs Dames 1e klasse,Zaterdag 13 Mei, Easterlittens

3e prijs Dames 1e klasse

Het zonnetje staat op zaterdag 13 mei 2023 aan de lucht maar er waait een koud windje over Sportpark “Tred Iene” te Easterlittens. Kaatsvereniging “Onder Ons” viert dit jaar hun 125 jarige bestaan en had alle registers opengetrokken om er een mooie dag van te maken. Voor het eerst waren de dames en heren te gast in Easterlittens. Verdeeld over maar liefst 3 categorieen, dames 1ste klas, dames hoofdklas en heren hoofdklas kwamen er in totaal 42 dames en 24 heren in actie. De dames verkaatsten een vrije formatie wedstrijd de eerste van het seizoen. Bij de heren stond er een door elkaar loten op het programma. Zowel de 1ste klas als hoofdklas bij de dames kaatsten in een poule systeem. Dit resulteerde in een wedstrijd lijst met 2x4 partuur (dames 1ste klas) en een met 2x3 partuur (dames hoofdklas). De wedstrijd leiding was in handen van scheidsrechter E. van Wier en club scheidsrechter P. Piersma. De dames 1ste klas beet het spits af, de opslagers stuurden om 10:00 de eerste ballen richting de perken. Iedereen kon in een keer los. De dames hoofdklas betrad vanaf 12:00 de arena. De formaties die de poule winnend wisten af te sluiten (meeste voor eersten en minste tegen eersten) gingen nog een keer met elkaar de strijd aan om de fel begeerde kransen en bij behorende prijzen.

Het is de eerste vrije formatie wedstrijd van het seizoen bij de dames, er zijn dus ook weer wijzigingen in de formaties. Marrit Wielenga vormt dit seizoen een vrije formatie met Rixt Blanke en Eline van Dijkhuizen en zij zitten in de poule met het partuur van Amarins de Groot, Larissa Smink en Noa Elzinga, de formatie van Simona Kootstra (verving deze dag Romy Postma), Elly Hofman en Gerbrich Koster en tot slot het partuur van Wybrig Bakker, Lotte Delgrosso en Fiera de Vries. In de eerste poule wedstrijd stond de formatie van Marrit, Inge en Eline tegenover het partuur van Amarins, Larissa en Noa. Het eerste bordje aan de telegraaf komt in handen van partuur Amarins die daarmee een goede start kennen en via een zeer zwaar bevochten eerst weten zij weer toe te slaan op de 6-6 en de voorsprong uit te bouwen naar de 0-2. De formatie van Marrit probeert het wel degelijk maar zien al hun pogingen daartoe stranden via de 0-3 loopt de achterstand verder op naar de 0-4. Het krachtsverschil blijkt te groot te zijn te zijn. De formatie van Amarins komt niet in de problemen en zij weten hun eerste poule overwinning veilig te stellen op de 0-5 4-6 als Noa de winst binnen sleept met een bovenslag. Simona, Elly en Gerbrich begonnen deze dag tegen Wybrig, Lotte en Fiera. De bliksemstart was voor Wybrig en haar maten zij weten gelijk het initiatief naar zich toe te trekken en via de 0-1 uit te lopen naar de 0-2. De formatie van Simona haalt alles uit de kast om het tij te keren maar zien de achterstand verder oplopen via de 0-3 naar de 0-4. De strijd lijkt te zijn gestreden wanneer het 5de bordje als eerste gaat naar partuur Wybrig. Als zij er niet in slagen om de winst veilig te stellen keert de spanning terug in de wedstrijd via de 5-1 weten Simona, Elly en Gerbrich als nog een bordje aan de telegraaf te hangen. De inhaalrace zal echter te laat komen want het is Fiera die hun de eerste winst in de poule weet binnen te slepen als zij de kaats weet te passeren op de 2-5 4-6. In hun 2de partij van de dag nemen Marrit, Rixt en Eline het op tegen het partuur van Wybrig, Lotte en Fiera. Voor de 2de keer deze dag gaat Wybrig samen met haar maten vliegend uit de startblokken en zij weten gelijk na het openingseerst gelijk een gaatje te slaan naar de 0-2. Marrit en haar maten proberen het tij te keren en de aansluiting te herstellen. Zij zien echter op dat moment alle pogingen daartoe op niets uit lopen waardoor het verschil op loopt via de 0-3 naar de 0-4. Nadat de volgende 2 verkaatste eersten zijn verkaatst lijkt de strijd gestreden maar niets blijkt minder waar Marrit, Inge en Eline blijven knokken voor elke twee punten aan de telegraaf en dat lijkt effect te hebben want zij weten een 2de en 3de bordje op rij binnen te halen dus via de 1-5 terug te komen tot aan de 3-5. De formatie van Wybrig geeft deze voorsprong echter niet meer handen en stelt de winst veilig op de 3-5 en 4-6 en zij boeken daarmee hun 2de overwinning van deze mooie dag in Easterlittens. Amarins betrad samen met Larissa en Noa vervolgens de arena om het op te nemen tegen de formatie van Yannah Palma (verving in de laatste poule wedstrijd Simona Koostra die moest afhaken met een blessure), Elly Hofman en Gerbrich Koster. Het zijn Amarins en haar maten die de touwtjes in handen nemen en via de 1-0 de voorsprong weten uit te bouwen naar de 2-0. Yannah en haar maten geven de strijd niet op zonder slag of stoot en weten vervolgens hun eerste bordje aan de telegraaf te hangen. Zij slagen er echter niet in om langszij te komen waardoor het verschil weer verder oploopt via de 3-1 naar de 4-1. Nadat de volgende 2 verkaatste eersten gelijkmatig worden verdeeld is daar de 5-2 voorsprong voor partuur Amarins. Zij geven dit niet meer uit handen en stellen de winst veilig op de 5-2 6-6 als Noa de boven weet te vinden. De laatste poule wedstrijden zullen de beslissingen moeten gaan brengen wie er naar de finale en naar de strijd om de derde prijs of niets zal gaan. Marrit, Inge en Eline betreden vervolgens als eerste de arena. Zij staan in hun laatste poule wedstrijd tegenover het partuur van Yannah Palma, Elly Hofman en Gerbrich Koster. Het eerste bordje aan de telegraaf gaat naar de formatie van Yannah. Zij gaan het beste uit de startblokken. Via de 0-2 loopt het verschil al snel verder op naar de 0-3. Wat Marrit, Inge en Eline ook proberen zij lijken maar geen grip op de wedstrijd te kunnen krijgen waardoor de achterstand zelfs op naar de 0-4. De strijd lijkt als nog los te barsten als Marrit, Inge en Eline eindelijk hun eerste bordje hebben weten te bereiken. Nadat de volgende 2 verkaatste eersten gelijkmatig zijn verdeeld ontstaat er een 5-2 stand. Yannah, Elly en Gerbrich geven dit niet meer uit handen en zij stellen de winst veilig op de 2-5 4-6. Het is Gerbrich die de laatste twee punten weet binnen te halen met een prachtige zitbal. Beide parturen in de laatste poule wedstrijd hebben 2x een overwinning geboekt het gaat dus om een plekje in de finale. De winnaar van deze onderlinge confrontatie bemachtigd het eerste finale ticket. Amarins, Larissa en Noa beginnen deze wedstrijd aan de zijde van de opslag en aan de overkant staat het partuur van Wybrig Bakker, Lotte Delgrosso en Fiera de Vries. Beide parturen beginnen goed aan de wedstrijd en ze geven elkaar geen duimbreedte toe. De eerste verkaatste eersten worden gelijkmatig verdeeld tot aan de 1-1. Langzaam maar zeker weet Amarins met haar maten het initiatief te nemen via de 2-1 lopen zij uit naar de 3-1. Het verschil van 2 eersten blijft de gehele wedstrijd bestaan via de 4-2 naar de 5-3. Wybrig, Lotte en Fiera halen wel alles uit de kast om weer langszij te komen. De formatie van Amarins geeft deze voorsprong niet meer weg ondanks de felle strijd in het laatste te verkaatsen eerst wat op de 6-6 beslist dient te worden. Het is Amarins zelf die haar partuur naar de finale weet te loodsen wanneer zij de bal tot in het perk weet te retourneren op 5-3 6-6.

De eindstand van deze poule komt er dan als volgt uit te zien. De formatie van Amarins, Larissa en Noa winnen de poule met 21 punten voor en 5 punten tegen. Als tweede eindigde het partuur van Wybrig, Lotte en Fiera met 17 punten voor en 11 punten tegen. De derde plek is er voor Yannah, Elly en Gerbrich met 11 punten voor en 14 punten tegen en als laatste is daar Marrit, Inge en Eline met 5 punten voor en 18 punten tegen. De tegenstand voor Amarins, Larissa en Noa zal moeten komen uit de 2de poule bij deze dames 1ste klas wedstrijd in Easterlittens. In deze poule zit het partuur van Rixt Fokkema, Anke Wassenaar en Foke Jil Bakker, de formatie van Moniek Lootsma, Marsha Broersma en Rixt Blanke. Het derde partuur bestaat uit Iris Veltman met Lisanne Scharringa en Senne Idsardi en tot slot is daar Serena Hovenga die een formatie vormt met Mintje Meintema en Aluca Bouma.

Als eerste kwam Rixt Fokkema samen met Anke Wassenaar en Foke Jil Bakker in actie en zij gingen de strijd aan met Moniek Lootsma, Marsha Broersma en Rixt Blanke. De start is voor het partuur van Moniek zij weten gelijk een gaatje te slaan via de 0-1 naar de 0-2. Rixt en haar maten moeten dan de achtervolging maar zien alle pogingen daar toe stranden waardoor het verschil blijft oplopen via de 0-3 naar de 0-4. De strijd lijkt te zijn gestreden maar Rixt, Anke en Foke Jil geven niet op en weten eindelijk een bordje aan de telegraaf te hangen. Zij kunnen echter niet voorkomen dat de formatie van Moniek als eerste het 5de bordje weet te bereiken. Het krachtsverschil blijkt deze dag te groot te zijn want als de opgeslagen bal van Rixt voor het perk beland op de 1-5 2-6 is daar de overwinning voor partuur Moniek. In de 2de poule wedstrijd staat Iris Veltman samen met Lisanne Scharringa en Senne Idsardi tegenover het partuur van Serena Hovenga, Mintje Meintema en Aluca Bouma. Het beloofd een mooie strijd te gaan worden want beide parturen gaan goed van start aan het begin van de wedstrijd. Ze geven elkaar geen duimbreedte ruimte en blijven de eerste verkaatste bordjes gelijkmatig verdelen via de 1-1 naar de 2-2. Langzaam maar zeker weet Iris met haar maten het initiatief naar zich toe te trekken en een gaatje te slaan via de 3-2 naar de 4-2. De formatie van Serena haalt alles uit de kast om het tij te keren maar zij kunnen niet voorkomen dat het vijfde bordje als eerste gaat naar partuur Iris. Zij komen daarmee op een 5-2 voorsprong en geven dat ook niet meer uit handen. Iris, Lisanne en Senne weten vervolgens de winst veilig te stellen op de 5-2 6-0. Het partuur van Rixt Fokkema, Anke Wassenaar betreed na een kleine pauze als eerste weer de arena om de strijd aan te gaan met het partuur van Iris Veltman, Lisanne Scharringa en Senne Idsardi. Beide parturen gaan goed uit de startblokken en geven elkaar geen duimbreedte ruimte via de 1-1 zijn ze beide goed onderweg. Vanaf dat moment weet de formatie van Iris langzaam maar zeker de partij naar zich toe te trekken via de 1-2 naar de 1-3. Rixt blijft het proberen met Anke en Foke Jil om weer dichter bij te komen maar zij zien het verschil steeds verder oplopen via de 1-4 naar de 1-5. De strijd lijkt te zijn gestreden maar niets bleek minder waar want het partuur van Rixt weet nog een 2de bordje aan de telegraaf te hangen voor dat zij de winst moeten laten aan partuur Iris op de 2-5 4-6. Spannendste poule wedstrijd gaat tussen het partuur van Moniek Lootsma, Marsha Broersma en Rixt Blanke zij beginnen aan de opslag en staan tegenover de formatie van Serena Hovenga, Mintje Meintema en Aluca Bouma. Het eerste verkaatste eerst gaat naar partuur Serena maar al snel is er van de voorsprong niets meer over als de telegraaf de 1-1 bereikt. De formatie van Serena slaagt er vervolgens even in om de leiding te nemen en een gaatje te slaan via de 1-2 naar de 1-3. Het verschil van 2 eersten blijft vervolgens gehandhaafd tot aan de 2-4.

Het partuur van Serena lijkt daarmee alle touwtjes in handen te hebben en er lijkt niets aan de hand. Het zevende eerst in een kaatspartij wil nog wel eens voor een doorbraak of ommekeer gaan zorgen. Als het in handen komt van Moniek en haar maten keert de spanning terug in deze wedstrijd. Als het partuur van Serena er niet in slaagt om de voorsprong vast te houden is daar de 4-4. Als de volgende verkaatste eersten aan beide zijden van de telegraaf het 5 bordje oplevert dient het laatste te verkaatsen eerst de beslissing te gaan brengen in deze mooie strijd. Het is Moniek die de volle punten voor haar partuur weet binnen te slepen als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 5-5 6-2. In de laatste poule wedstrijden zal duidelijk moeten gaan worden wie er naar de finale gaat en wie er in de strijd om de derde prijs of niets terecht zou komen. Rixt Fokkema staat samen met Anke Wassenaar en Foke Jil Bakker in hun laatste poule wedstrijd tegenover de formatie van Serena Hovenga, Mintje Meintema en Aluca Bouma. Beide parturen haalden nog een keer alles uit de kast en ze gaven elkaar niets toe aan het begin van de partij want de telegraaf kwam via de 1-0 terecht op de 1-1. Het initiatief komt dan in handen van Serena en haar maten en zij weten een gaatje te slaan via de 1-2 naar de 1-3. De formatie van Rixt probeert het tij te keren maar moet wachten tot een 1-4 achterstand voor dat er eindelijk een 2de eerst aan hun zijde van de telegraaf verschijnt. Serena, Mintje en Aluca komen echter niet in de problemen en weten hun laatste poule wedstrijd te winnen met 2-5 4-6. De strijd tussen het partuur van Moniek Lootsma, Marsha Broersma en Rixt Blanke en die van Iris Veltman, Lisanne Scharringa en Senne Idsardi gaat uiteindelijk de beslissing brengen wie er naar de finale zal gaan beide parturen hebben op dat moment al 2 wedstrijden gewonnen. De bliksemstart is er voor Iris en haar maten zij laten er geen gras overgroeien en weten gelijk een gaatje te slaan via de 0-1 naar de 0-2. De formatie van Moniek haalt alles uit de kast om de achtervolging in te kunnen zetten maar de formatie van Iris weet elke keer op de juiste momenten toe te slaan waardoor zij via de 0-3 weten uit te lopen naar de 0-4. Het krachtsverschil bleek veel te groot te zijn in deze onderlinge strijd. Iris, Lisanne en Senne komen niet meer in de problemen en weten ook hun laatste poule wedstrijd winnend af te sluiten op de 0-5 2-6. Als de poule wedstrijden zijn geweest kan ook hier de stand worden opgemaakt.

Iris Veltman weet zich samen met Lisanne Scharringa en Senne Idsardi als tweede voor de finale te plaatsen als zij de poule winnen met 21 punten voor en 4 punten tegen. Als tweede is daar de formatie van Moniek Lootsma, Marsha Broersma en Rixt Blanke zij worden nipt tweede met 14 punten voor en 12 punten tegen op de hielen gezeten door Serena Hovenga, Mintje Meintema en Aluca Bouma zij worden derde met 14 punten voor en 14 punten tegen. Als laatste eindigt hier Rixt Fokkema, Anke Wassenaar en Foke Jil Bakker met 5 punten voor en 18 punten tegen. In de strijd om de 3de prijs of niets staat de formatie van Wybrig Bakker, Lotte Del Grosso en Fiera de Vries tegenover Moniek Lootsma, Marsha Broersma en Rixt Blanke. Het eerste verkaatste bordje komt in handen van partuur Wybrig als het vizier van Moniek niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland op de 6-2. Beide parturen zijn aan het begin van de wedstrijd zeer aan elkaar gewaagt want als Marsha op de goede plek staat en de bal tot in het perk weet te retourneren op de 1-0 6-6 is de strijd weer in balans. De eersten moeten met enige regelmaat beslist worden op de 6-6 zoals ook het derde verkaatste eerst wanneer Wybrig er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te sturen komen zij op een 1-2 achterstand. Het blijft spannend in de verkaatste eersten want voor de 3de keer in vier verkaatste eersten is daar de 6-6 maar ook dit bordje gaat naar partuur Moniek die daarmee op een spel voorsprong weten te komen. De strijd is verre van gestreden want Wybrig weet met Lotte en Fiera de aansluiting te herstellen als zij de achterstand weten terug te brengen tot aan de 2-3. De telegraaf keert terug in balans als Moniek het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk doet belanden in een zwaar bevochten eerst op de 2-3 6-6. Vanaf dat moment lijkt de strijd geheel te kantelen want Wybrig, Lotte en Fiera weten het belangrijke zevende eerst te bemachtigen en daarmee op een 4-3 voorsprong te komen. Zij geven dit niet meer uit handen en stellen uiteindelijk de 3de prijs veilig op de 5-3 6-2.

Er resteert dan nog een vraag waar een antwoord op moet komen en dat is wie gaat er met de kransen vandoor tijdens deze eerste klas vrije formatie in Easterlittens is het Amarins de Groot samen met Larissa Smink en Noa Elzinga of als nog Iris Veltman, Lisanne Scharringa en Senne Idsardi. Het werd een prachtige afsluiting van deze kaatsdag bij de dames. Het is Amarins die er in slaagt om deze finale in hun voordeel open te breken. Zij weet de bal tot in het perk te retourneren op de 6-4. De strijd lijkt vervolgens gelijk echt los te barsten want voor het eerst is daar de 6-6 aan de telegraaf wanneer Noa er in slaagt om de kaats te passeren weten zij de voorsprong uit te bouwen naar de 2-0. Beide parturen halen gelijk alles uit de kast en dat leid tot de 2de 6-6 van deze finale wanneer Lisanne de boven weet te vinden in dit zwaar bevochten eerst loopt het verschil terug tot de 2-1. De telegraaf keert daarna al snel terug in evenwicht door het goede opslag werk van Iris als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 2-1 2-6. De strijd is er niet minder om en de bordje blijven om en om aan de telegraaf verschijnen via de 3-2 voorsprong voor partuur Amarins is daar weer Iris die een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 3-2 6-6. Het evenwicht is daarmee weer terug gekeerd in de balans. Beide parturen halen alles uit de kast en dat leid tot meerdere keren de 6-6. Als Lisanne de kaats weet te passeren op de 3-3 6-6 is daar het zevende eerst voor partuur Iris. Er wordt fel gestreden om elke 2 punten aan de telegraaf vanaf het begin tot aan het einde. Als Amarins de bal zo naar het perk weet te sturen op de 3-4 6-6 dat Iris deze bal over de kwaadlijn retourneert is de het evenwicht voor 4de keer terug in deze partij. Via een prachtige zitbal van Iris op de 4-4 2-6 en een bovenslag van Larissa op de 4-5 6-6 is daar de 5-5 aan de telegraaf en dient het laatste te verkaatsen eerst de beslissing te gaan brengen wie er met de kransen vandoor zullen gaan het wordt uiteindelijk het partuur van Iris als Lisanne goed onder de bal weet te stappen en de boven weet te vinden op de 5-5 2-6. Zo komt er een einde aan een prachtige kaatsdag in Easterlittens

Uitslag Easterlittens:

 1. Iris Veltman , Lisanne Scharringa, Senne Idsardi
 2. Amarins de Groot , Larissa Smink , Noa Elzinga
 3. Wybrig Bakker, Lotte Delgrosso , Fiera de Vries

Foto's gemaakt door Lieuwe Bosch

Verslag : Henk Hempenius

Kaatspartij plein, Vrijdag 12 Mei

Uitslag van deze partij:

 1. Nick v/d Walt, Pytrik Visser en Rosanna de Vries
 2. Romy v/d Veen, Akke van Nimwegen en Pier de Haan
1e prijs kaatspartij plein 2e prijs kaatspartij plein
Uitslag en fotos : Sigrid Post

Mare 2e prijs Schoolmeisjes DEL, St. Anna, Zondag 7 mei

2e prijs winanars Brecht en MAre

De uitslag bij de schoolmeisjes DEL was als volgt :

 1. Jiska Altenburg , Dianne d Jong
 2. Mare Zijlstra , Brecht Grovenstein
 3. Trynke Nijman , Elisah de Boer
  Michelle Sijtsma , Denise de Witte
Uitslag : Facebook Kaatsnieuws
Foto: Mem Annemiek Teerstra

Richt 3e prijs Puillen Meisjes B-klasse, Zondag 7 Mei, Alde Leie

Alle winnaars bij de Pupillen meisjes Richt en Maira, 3 prijs

Winnaars :

 1. Marrit en Anna
 2. Evy en Senne Beth
 3. Richt en Maïre
  Alieke en Lise

Verliezersronde :

 1. Anne Lyn en Doutzen
 2. Sygrid en Marrit
Uitslag en foto's : Mem Folkje de Vries

Kaatsers en kaatsters op stap

kaatsertje

De leden die zich opgegeven hebben voor KNKB-prtijen, werden altijd vermeld in Kaatsers- en kaatsters op stap.
Deze kunt u nu vinden onder de link AGENDA KNKB+Federatie


Opgave Kabouter Training


Start van het Competitie-kaatsen 2023


Wij hebben een eigen webshop!!!!

nieuwtje

screenshot webshop

Sinds kort hebben we een WEBSHOP. Via deze webshop bij Muta Sport kan men kleding bestellen met ons logo er op.

Kijk op onze website. Boven in het menu, vindt u de WEBSHOP

De rechtstreekse link naar de webshop is :
https://detwadoarpendios.teamshop.club/


Online betaling wedstrijd opgave K.N.K.B.

Seizoen 2023

Het seizoen staat op punt van beginnen!

Opgeven via de KNKB site is weer mogelijk voor alle wedstrijden. De eerste fanatieke kaatsers staan zelfs alweer op de aanmeldlijst. Prachtig!

Let op! Er zijn wat wijzigingen in de aanmeldroute dit seizoen.

Dit jaar is de aanmelding pas definitief nadat de online betaling heeft plaatsgevonden.

Hoe kan er worden aangemeld?

 1. Ga naar knkb.nl/wedstrijden
 2. Selecteer de juiste wedstrijd
 3. Klik op aanmelden en vul de gegevens in. (bondsnummer, geb. datum en e-mail), klik nogmaals op aanmelden.
 4. Er volgt een nieuwe pagina waar de knop betaal zichtbaar wordt.
 5. Na betaling ontvang je een bevestigingsmail en sta je op de aanmeld lijst.

Mochten er vragen ontstaan neem dan gerust contact op met het bondsbureau; info@knkb.nl of 0517- 74 51 00


Johannes Brandsma 1957-2023

Johannes aan de telegraaf

Zelden zal een kaatser zo vaak de opmerkingen ‘Wat ha ik fan jo genoaten’ of ‘Ik ha noait in bettere keatser sjoen’ gehoord hebben als de op 31 maart 2023 overleden kaatser Johannes Brandsma. En altijd genoot hij van deze opmerkingen en memoreerde hij ze met warmte. Die onverwachte momenten bij een benzinepomp als er plotseling een onbekende ‘medetanker’ hem dat vertelde. Alsof hij behoefte had aan een zekere bevestiging van eigen kunnen in zijn gloriejaren. Het tevreden, al te menselijk tevreden gevoel dat je een bepaalde erfenis hebt nagelaten, het gevoel dat je voor veel mensen iets hebt betekend. Want velen hebben hem gezien als de superieure kaatser die op de velden alles naar zijn hand zette, weinigen hebben geweten wie Johannes Brandsma als mens en kaatser echt was.

Er stond geen maat op de kaatser ‘De Brand’ die als kaatser en mens een kind van de vorige eeuw was. Met de bijnaam De Brand stond er zelfs in de ‘gouden eeuw’ van het kaatsen tussen 1980 en 1990 geen maat op hem. En zeker niet in de vijf jaren tussen 1980 en 1984. Ook de periode waar hij over zei: ‘Ik ha as mins noait gelokkiger west as doe op it keatsfjild. Ik wie de baas, de oaren dienen wat ik sei.’ Een variant op zijn zielsverwante maat en dorpsgenoot Johannes van Dijk die zich nooit vrijer en gelukkiger voelde dan op de PC.

Johannes Brandsma 2

Johannes aan het woord op de radio_tv

In die vijf jaar won Johannes 104 eerste prijzen, ‘Der binne mar 22 keatsers dy’t hûndert of mear earste prizen wûn ha.’ De man van de cijfers, want ook dat was Johannes. De kaatser die herhaaldelijk in alle eerlijkheid verkondigde dat hij de beste kaatser aller tijden was en daar was geen woord van gelogen. Zijn niet geheel objectieve oudste broer Lieuwe Brandsma zei: ‘Ik ha noait in bettere keatser sjoen, en dan bedoel ik in bettere allrounder.’

Het was geen grootspraak van Johannes in een misschien te bescheiden Friesland want tegelijkertijd nuanceerde hij die uitspraak voor wie het wilde horen. De grootheid van het gunnen: ‘Reinder Triemstra hat noait better west as yn 1981 doe’t ik mei him keatste. As achterynse wie ik net better as Reinder doe. As achterynse wie ik ek net better as Tunno Schurer letter want dy twa ha miskien ek wol in skoftsje de bêste achterynsen fan alle tiden west.’

Nee, Johannes belichaamde als kaatser het geheel, het was het atletisch vermogen, de sierlijkheid en het inzicht bij elkaar opgeteld. Tel de functies achterperkspeler, voorperkspeler en opslager bij elkaar op, razendsnel in het tussenspel met op de boven een enorme sprongkracht. Met opnieuw de nuance: ‘Foaryn wie ik net better as in Wiep van Wieren of Piet Jetze Faber yn harren bêste tiid.’ Johannes had de grootheid van het geheel, de grootheid van een ongeëvenaarde allrounder en in die hoedanigheid kwam hem de hermelijnen mantel van de ‘beste allrounder aller tijden’ toe.

Maar ook de grootheid andere kaatsers hun glorie en grootheid te gunnen zonder afbreuk te doen aan zijn eigen, nog grotere kwaliteiten als allrounder of zijn eigen kwaliteiten tekort te doen.

Als kind maakte Johannes uit een houten klomp een ronding en bond dat hout met een elastiek aan zijn hand. En dan eindeloos met een bal tegen een muur slaan. Weten wat een bal doet op dat harde hout, de timing en de techniek van de juiste slag. Het was een onbewust voorspel op wat later de nap zou doen. Want: ‘Ik moast it fan myn technyk ha, koe lang sa fier net slaan as in Wiep.’ Samen met Piet Jetze Faber ‘baltsjeferdriuwe’ met want met nap over de breedte van een voetbalveld. ‘Dan leare je de technyk fan de nap, wat in bal docht, witte hoe fûl je slaan moatte om de bal op it plak te krijen wêr’t je dat wolle.’

De opslag van Johannes was in zekere zin een paradox, maar ook hier: ‘Sake wie yn syn bêste tiid miskien in bettere opslagger as my’. Johannes sloeg uit de vrije hand op ‘mei de gong fan bûtsen’. Nooit iemand gezien die uit de vrije hand zo veel snelheid aan de bal meegaf. Een bal op heuphoogte van Johannes had zo’n vaart dat je die gerust als perkspeler kon laten eindigen tegen het reclamebord achter het perk. Vergelijkbaar met de latere opslag van Chris Wassenaar. Fysiek vereiste die opslag de nodige energie, hij was geen Reitse Mienstra die twee stappen deed en dan over de heup de bal naar het perk joeg. Johannes ‘bestormde’ met zijn opslag het opslagvak. Die arbeidsintensieve opslag was ook een reden dat hij niet opsloeg in het koningspartuur met Sake Saakstra en Piet Jetze Faber of eerder met Jarich van der Veen en Reinder Triemstra.

In zijn grote jaren kon Johannes het met iedereen winnen. De inmiddels overleden en latere kunstenaar Sjoerd Janzen uit Pietersbierum heeft misschien twee of drie eerste prijzen gewonnen en die won hij allemaal met Johannes. Een daarvan werd in Holwerd gewonnen met Janzen spreekwoordelijk met de hakken op de voorlijn, de rest van het perk was voor Johannes met Sjouke de Boer als trouwe en degelijke opslager. Klaas van Wieren had de gave om mindere maten beter te laten kaatsen, Johannes had de macht om met mindere maten te winnen.

En dan te bedenken dat Johannes kaatste in het decennium dat je de ‘gouden eeuw’ van het kaatsen mag noemen. Tien jaar verheven tot een ‘gouden eeuw’ als je de top vijf van het puntenklassement aller tijden als norm neemt. Behalve Hotze Schuil en Taeke Triemstra allemaal kaatsers die in die tijd kaatsten. Met in 1982 98 punten, 29 kransen en dan te bedenken dat vanaf 1983 het aantal vrije formatiepartijen was teruggebracht tot 15, de rest was uitnodiging. Mede vanwege de dominantie van het koningstrio Saakstra, Faber en Brandsma.

‘Fan Wiep koenen je it noait winne’, zo zei Johannes later vaker dan eens. Een bijzondere uitspraak van iemand die altijd kon winnen, misschien dan uitgezonderd de PC. Toen Johannes in 1987 terug keerde op de Friese velden negeerden Sake Saakstra, Piet Jetze Faber en Johannes de betekenis van de latere uitspraak van Sake: ‘Wat goed west hat, wurdt nea wer sa goed’. Een emotioneel formatiejaar want Johannes nam de plek in van Wiep van Wieren bij het partuur Peter Rinia en Tunno Schurer. Later herhaalde dit zich nog een keer bij het partuur van Coos Veltman en Gerben Okkinga. ‘Fan Wiep koenen je noait winne’ sloeg dan ook op de mateloze populariteit van de jongste Van Wieren.

Inmiddels zijn alle benamingen al voorbijgekomen: ‘Pietje Bell’, ‘grote bek’, ‘flamboyant’, een ‘flapuit’ die volgens enkelen te vaak zei dat hij de beste was. Het is een lappendeken van benamingen die de kern van de gevoelsmens Johannes Brandsma voor het grote publiek zorgvuldig verborgen hield. In 2019 laat hij de sluier in een interview met zijn biograaf in wording journalist Edward Jorna van het Friesch Dagblad even zakken als het over ‘Jannie ien, Jannie twa en Jannie trije’ in zijn leven gaat.

Lange tijd was ‘Covid’ de diagnose van een constante moeheid aan het einde van 2022. Het telefoontje van hem op maandag 13 februari met het vonnis van hooguit zes maanden, de grap van hem: ‘Kin ik myn eigen in memoriam net lêze Rynk? Bin hiel benijd.’ Maar ook: ‘It is wat it is, ik fyn it foar myn bern it slimste’. De mens Johannes die altijd rekening hield met anderen. De mens Johannes die altijd onzeker en ietwat zenuwachtig over de drempel van een nieuwe dag moest stappen, om dat vervolgens als ‘entertainer’ te verhullen.

De mens Johannes die zich thuis voelde tijdens de etentjes met zijn broers Pieter en Lieuwe, de kaatser en de mens Johannes die genoot van de jaarlijkse etentjes met Piet en Sake, de heit Johannes die zich zorgen maakte over Ivan en Bianca. Johannes, die vroeger kon lachen om de opmerking van zijn voormalige vrouw Jannie die op de dag van de PC vaak zei ‘Ga je weer een dagje belangrijk zijn?’ Maar ook een Johannes die bijna vergeten kaatsers op de PC kon begroeten met teksten als ‘Ien fan de bêste achterynsen’ om de betrokkene even de warmte van de schijnwerpers te gunnen.

Johannes was dankbaar dat er nog een boek over hem zou verschijnen, vertellen over toen is voor even leven in de tijd van toen. Met een passende biograaf Edward Jorna van wie iemand zei: ‘Hy wit net heal hoe goed hy is’. Dankbaar ook voor het podium dat Geert van Tuinen hem de laatste jaren gunde als sidekick in PC Kafee.

De zes maanden werden zes weken, op donderdagavond 30 maart na ruim twintig minuten zeggen ‘Sorry dat ik it net langer folhâlde kin’. Heb de druilerige, huilende hemel van 31 maart niet nodig om de tranen weg te spoelen bij het zien van de beelden van die zo atletische, in het blauw gehulde Johannes Brandsma op Omrop Fryslân. Heb die huilende hemel niet nodig om te beseffen dat Johannes wist wat ik niet wist op die donderdagavond: dat er geen morgen meer voor hem zou zijn. De levende legende is overgegaan naar de legende dat de beste allround kaatser aller tijden niet meer is.

Johannes , tijden terug
Tekst : Rynk Bosma
Fotos : Henk Bootsma

Oud-top kaatser Johannes Brandsma overleden

Johannes BrandsmaPagina 1 LC omtrent Johannes Brandsma zijn overlijden

Pagina 2 LC omtrent Johannes Brandsma zijn overlijden

Artikel uit LC 1 April 2023
Tekst : Johann Mast
Foto's : Archief LC

Iets voor jou??


W i s t     U     D a t     ?

nieuw sponsorplan


H A N D I G ! ! ! ! !

U KUNT GEWOON PER PIN BETALEN BIJ ONS IN DE KANTINE!!!!
ZOWEL OP HET VELD ALS IN DE LYTSE TRIJE ZELF!!


Nieuws archief

Om te voorkomen dat de website dichtslibt, worden de artikelen en fotos verplaatst naar het Nieuws Archief.

Dus, de artikelen (tm 2021) zijn niet verwijderd.
Boven/Onder in het Menu, klik op Nieuws Archief, en u kunt alles terug vinden, per jaar, verdeeld over de 12 maanden van dat betreffende jaar.


BUIENRADAR

 Buienradar

Kleding-Sponsors

Biologische boerderij Lyts Ropta
Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Gerbranda State

Doeksponsors
Muurkaatshek
2019

Advertentie
sponsors
2020

Wedstrijd sponsors
2020

Kransen sponsors
2020

Kaatsbal sponsors
2020

DIVERSEN
(Geen sponsors)