WIST U DAT??

Fiera en Anna

Anna Ennema en Fiera de Vries zijn beide geselecteerd voor TEAM NL.

Ze mogen in Juli voor ons land uitkomen op de Jeugd EK Wall Ball te Portugal.

  • Anna met Jannica van der Ploeg in de -19.
  • Fiera met haar vaste maatje Corrie Kroondijk, in de -17.Fiera en Corrie willen hun titel verdedigen, zij werden in 2017 Europees Kampioen in de -15.


Kaatstrainer Jan Volbeda nog niet uitgekeken op het spelletje

Al ruim eenendertig jaar is Jan Volbeda uit Sexbierum kaatstrainer en nog altijd heeft hij er niet genoeg van. Drie keer in de week, ’s zomers en ’s winters is hij er mee bezig. Daar komen alle weekenden in het kaatsseizoen nog bij. Hoeveel parturen hij naar winst op een Nederlands Kampioenschap of de Freule heeft begeleid, weet Volbeda niet meer, hij is de tel kwijt.

In een kast in de woonkamer liggen negen plakboeken, daarin heeft hij alles bijgehouden. Lijsten, uitslagen, foto’s, alles is bewaard voor het nageslacht. ,,Ik denk dat ze naar het Keatsmuseum gaan, voor mijn kinderen is het wel leuk, maar ook niet meer dan dat.’’ De kast herbergt nog veel meer kaatsschatten, evenals de zolder. ,,Onlangs was het Keatsmuseum op zoek naar een paar nummers van het kaatsblad Wis In. Die had ik op zolder liggen. Ze mochten ze van me hebben, maar dan moesten ze wel de hele collectie nemen, alle Wis In’s lagen bij mij op zolder!’’ lacht Volbeda.

Trainer en mental coach

Veel verenigingen en de kaatsbond KNKB konden een beroep doen op Volbeda: ,,Tzummarum, Berltsum, Menaldum, Minnertsga, ik ben op veel plaatsen trainer geweest. Kaatsers als Chris Wassenaar, Cornelis Terpstra en Hans Wassenaar heb ik op zien groeien. Prachtig om te zien hoe zulke kaatsers zich ontwikkeld hebben. Ik heb altijd bij fijne verenigingen trainingen mogen geven, ik deed het niet alleen, had goede mensen om me heen.’’

Voor de KNKB verzorgde Volbeda trainingen en testdagen: ,,Grote groepen jeugdkaatsers trainden bij de bondstrainingen van de KNKB. Wij organiseerden testdagen en de beste kaatsers kwamen bij die trainingen terecht. Dat is nu niet meer zo, met de komst van kaatsscholen verdwenen de KNKB-trainingen.’’ Ook volgde Volbeda een opleiding tot mental coach: ,,Het kaatsen is een heel mentaal spelletje. Erg belangrijk dat je mentaal sterk bent. Die opleiding werd gegeven door de mental coach van Sven Kramer, heel interessant. Neem positieve energie mee naar het veld, laat negatieve energie thuis.’’

Vereniging voor Kaatsers (VvK) 100 jaar

Al zo’n drieëntwintig jaar is Volbeda bestuurslid van de Vereniging voor Kaatsers. ,,Een soort vakbond voor kaatsers. Als er onenigheid is tussen een kaatser en de bond, bemiddelen wij, geven we advies. De VvK bestaat dit jaar honderd jaar, het ledenaantal is de laatste jaren terug gelopen van zo’n vierhonderdvijftig leden naar honderdvijftig. Op 20 april hebben we de jaarlijkse wedstrijd van de VvK, in Menaam, het zal dit jaar een wedstrijd met een extra feestelijk tintje zijn vanwege het honderdjarig bestaan. Voor mij is het na zo’n lange tijd wel mooi geweest, ik ben op zoek naar een opvolger.

Walking Football

Volbeda is nu 71 en nog topfit. ,,Naast het kaatsen heb ik sinds kort een nieuwe sport ontdekt. Walking football, voetbal zonder te rennen, speciaal voor zestig plussers. Ik doe dat in Harlingen, bij Zeerobben. Ik geniet van de sport maar ook van de Harlinger humor. We zijn allebei nog goed fit, mijn vrouw Marianne en ik. Marianne was vroeger een goede zwemster. Ze heeft altijd achter me gestaan. Als lasser werkte ik het hele land door. Drie avonden in de week bezig als kaatstrainer en ieder weekend in de zomermaanden onderweg als coach. Mijn gezin heeft me daarin altijd gesteund, geweldig toch?’’

Dit artikel en de foto (Suwarda Vis) zijn afkomstig van facebook Franeker Courant, Zaterdag 23 Maart 2019


Inschrijfformulier t.b.v. Privacy wet (AVG)

Sinds de wet op de privacy (AVG) van kracht is zijn wij genoodzaakt om alle gegevens van onze leden opnieuw te herzien.
U kunt ondertekening voorleggen waarin u toestemming geeft voor publicatie van gegevens, foto’s en video’s

Daarom vragen wij al onze leden opnieuw het bijgevoegde lidmaatschap formulier in te vullen. Welke retour gestuurd mag worden naar één van onze bestuursleden.

Nieuwe leden zijn altijd welkom bij onze kaatsvereniging. Wil je lid worden van kaatsverenging De twa doarpen/ D.I.O.S kunt in dit bijgevoegde lidmaatschap formulier invullen.

Het inschrijfformulier tbv AVG


"Met de tijd meegaan"

"Met de tijd meegaan". We proberen als vereniging zoveel mogelijk mee te gaan met de tijd. We hebben onze "Boppeslach"die verschijnt in het najaar en het voorjaar. Zodoende is iedereen meestal weer op de hoogte. Buiten de "Boppeslachen"om, is het soms wel eens moeilijk om alle leden te bereiken. Om een ieder toch zo goed mogelijk op de hoogte te houden worden andere middelen ingezet waaronder het versturen van e-mails. Het is dan ook belangrijk dat wij van een ieder een e-mailadres ontvangen zodat we die aan het ledenbestand toe kunnen voegen en gebruiken voor kennisgevingen.
Denk aan het doormailen van de wedstrijdlijst, zodra deze bekend is.
Je naam en e-mailadres kun je mailen naar leden@detwadoarpen.nl .
Graag ook even doorgeven wanneer je deze al eerder hebt doorgegeven maar ondertussen verouderd is.


We proberen je emailadres privé te houden, door alle emails te versturen in "BCC" , zodoende kan een ander je emailadres niet noteren .

Bedankt alvast!


U kunt nog steeds Kaatsbal-sponsor worden

U kunt nog steeds kaatsbal-sponsor worden.
De opbrengst is voor het aanschaffen van kaatsballen voor de Jeugd. Deze kosten nogal wat centjes.......
Daar steeds meer jeugd zich opgeeft voor het kaatsen in ons dorp,en ondanks het feit dat er veelvuldig wordt gezocht naar verloren ballen,
er nog al eens een balletje kwijtraakt vanwege de oerwouden aan onkruid om ons heen, is uw sponsoring altijd welkom.

Voor €15,00 per jaar, wordt u sponsor, en zal er een plaatje met uw naam erop, op het kaatsballen-bord worden geplaatst.
Alvast bedankt voor uw opgave...
Bij elk nieuw jaar, hopen we dat u sponsor blijft, en krijgt u automatisch bericht voor betaling..

Opgave is mogelijk bij :
Murk Goodijk : 0517-591816
Desiree Seerden: 0517 - 591154
Jan Douwe Gerbranda : 0517 - 592055


Beleidsplan Jeugd 2015 t/m 2020

Jeugd beleidsplan 2011 t/m 2014Sinds jaar en dag wordt er in een groot deel van Friesland en ver daarbuiten gekaatst.
Vooral in de dorpen is het lange tijd vanzelfsprekend geweest dat iedereen de kaatssport beoefende.
In een veranderende maatschappij hebben we nu te maken met een toenemende concurrentie van andere sporten.
Het is dan ook voor veel sportverenigingen tijd zich te concentreren op welke manier zij de jeugd het beste kunnen
opvangen en begeleiden binnen de vereniging.


Om de continuïteit en het bestaan van de kaatsvereniging  "de Twa Doarpen Dios Sexbierum - Pietersbierum"
te waarborgen is het werven en behouden van jeugd noodzakelijk.
De Jeugdcommissie is daarmee een onmisbare schakel binnen de kaatsvereniging geworden.
Het opstellen van een jeugdplan is dan ook essentieel.

Het doel van dit jeugdplan is drieledig;
  1. De doelstelling om zoveel mogelijk jeugd met kaatsen kennis te laten maken
  2. De jeugd die kennis heeft gemaakt te behouden voor de kaatssport, hen  enthousiast te maken voor deelname aan wedstrijden op het niveau dat ze aankunnen.
  3. De oudste jeugd begeleiden voor de "Freule" - en de "Ald meiers - partij". 
 
Het gehele Beleidsplan Jeugd 2015 - 2020 kunt u hier vinden.

kaatsbalsponsor-bord Hendrieke , Pytrik en Janneke


BUIENRADAR

 Buienradar

Kleding-Sponsors

Biologische boerderij Lyts Ropta
Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Gerbranda State

Doeksponsors
Muurkaatshek
2019

Advertentie
sponsors
2019

Wedstrijd sponsors
2019

Kransen sponsor
Teatsen
2018

Kransen sponsors
2019

Kaatsbal sponsors
2019

DIVERSEN
(Geen sponsors)