Opgave Teatsen 23 September a.s.


Stefan, Jelte en Johannes 2e prijs Wilde Kippetjes-partij, Zondag 16 September, Winsum

Uitslag was als volgt :

 1. Jelle Attema, Jacob Klaas Haitsma, Jan Friso Bruinsma
 2. Stefan Stuiver, Jelte Visser , Johannes van der Veen

Uitslag en foto: Stefan Stuiver,de fotos die deze dag zijn gemaakt door Lieuwe Bosch, zullen gedeeltelijk worden geplaatst maar in ieder geval met een link naar zijn album, zodra hij deze op facebook heeft geplaatst. Nog even geduld dus...


Stijn en Fiera beide 3e , Jelte 2e prijs in het klassement KNKB 2018

Op de laatste hoofdklasse partij in Leeuwarden werden zaterdag traditiegetrouw de klassementsprijzen uitgereikt. Zowel Stijn als Fiera werden 3e in het klassement. Stijn bij de Pupillen Jongens en Fiera bij de Meisjes, Jelte werd 2e bij de Heren 1e klasse.

Bij het klassement bij de Pupillen Jongens 2018 waren de winnaars als volgt :

 1. Jelvin Kaper (35pt)
 2. Iwan Hiddinga (29pt)
 3. Stijn Scheffer (24pt)

Bij het klassement bij de Meisjes 2018 waren de winnaars als volgt :

 1. Corrie Kroondijk (30pt)
 2. Larissa Smink (27pt)
 3. Fiera de Vries (27pt)

Bij het klassement bij de Heren 1e klasse 2018 waren de winnaars als volgt :

 1. Hiltje Bosma (18pt)
 2. Jelte Visser (17pt)
 3. Willem Heeringa (16pt)

Foto en uitslag : Esther Jellema
Laatste foto: Henk Hempenius


OPBRENGST STATIEGELD-ACTIE


Henk Stuiver heeft gisteravond de cheque overhandigd aan de bestuursleden Rianne Tolsma en Zeya Korell, van de statiegeld-actie gehouden door de COOP Sexbierum tbv onze Kaatsvereniging.

Iedereen bedankt en ook de JEUGD en de andere VRIJWILLIGERS die bij de deuren zijn langs geweest.

COOP STUIVER BEDANKT!!!!


Coop-partij, Zondag 09 September, Winsum

Gezien de berichtgeving op Facebook, blijKt dat het een geweldige,gezellige dag is geweest. De wisselbeker is in Winsum gebleven, zij wonnen.

De uitslagen zijn als volgt :

DAMES

De winnaarsronde bij de Dames :

 1. Coop Winsum : Yes Anna Ypma, Fenna Kramer, Wytske de Vries
 2. Coop Sexbierum : Nick vd Walt, Remco Post, Sigrid Post
 3. Coop Winsum: Ans Greidanus, Imca Leistra, Anneke Rob

De verliezersronde bij de Dames :

 1. Coop Winsum : Anna Rob, Ella Posseth , Marlies Bonnema
 2. Coop Winsum : Marthe Schaafsma, Tineke Boersma, Hester de Haan

Heren

De winnaarsronde bij de Heren :

 1. Coop Winsum : Neno Vietor, Sjors JEpkema, Raymon Couperus
 2. Coop Winsum : Jasper de Boer, Hylke raukema, Gertjan Bootsma
 3. Coop Winsum : Peter Sybesma, Roel Sybesma, Robert Sybesma

De verliezersronde bij de Heren :

 1. Coop Sexbierum: John Mons, Jitze de Jong, Folkert van Dijk.
 2. Coop Sexbierum : Bauke Postma, Hein Weewer, Dirk Poortsta
 3. Coop Winsum :Piet Machiela, Dirk Poortstra, Jacob Kamstra

Fotos gemaakt door Lieuwe Bosch kunt u hier vinden!!

De volgende fotos zijn eveneens gemaakt door Lieuwe Bosch, bekijk de rest door bovenstaande link aan te klinken

Fotos en de uitslagen: Facebook COOP Tolsma en Lieuwe Bosch


Fiera en Anna 1e prijs Meisjes A-klasse, Zondag 09 September, Workum

De uitslag van de Meisjes was als volgt :

 1. Marije Bodde , Anna Ennema, Fiera de Vries
 2. Roelie Kroondijk ,Naomi Wiersma ,Corrie Auke Kroondijk

Uitslag : Kaatsnieuws redactie
Fotos: Henk Hempenius


Alwin 2e prijs, Jongens DEL+Herk., Zondag 09 Septemver , Huizum

De uitslag bij de Jongens was als volgt :

 1. Wessel van der Woud , Erik Minne Cats , Verry van der Meer
 2. Thomas Dijkstra , Jari Visser , Alwin Boschma
 3. Mark Polstra , Bauke Folkerts , Steven Koster

Uitslag : Kaatsnieuws Redactie
Foto: www.knkb.nl


Jelte 1e prijs Lytse PC, Zondag 09 September, Mantgum

 1. Remmelt Bouma , Jelte Visser , Willem Heeringa
 2. Elgar Boersma , Bauke Dijkstra, Jelte Pieter Dijkstra
 3. Jan Dirk de Groot , Hyltje Bosma ,Evert Pieter Tolsma

Uitslag en foto : Kaatsnieuws Redactie


Kees 1e - , Johannes 3e prijs Heren HK DEL, Zondag 09 September, Marssum

De uitslag bij de Heren was als volgt :

 1. Marten Bergsma(koning), Kees van der Schoot en Haye Jan Nicolay
 2. Arnold Zijlstra, Dylan Drent , Thomas van zuiden (bijgeloot)
 3. Johannes van der Veen , Pieter Jan plat , Hendrik kootstra

De prijzen werden uitgereikt door : de pake en beppe van Suzanne Schulting en zijzelf

Uitslag en fotos: Johannes van der Veen


Sijtse , Maud en Mare 1e prijs Welpen J/M, Barradeel-partij, Zondag 09 September, Minnertsga

De uitslag was als volgt:

 1. Sexbierum : Sijtse Kloosterman, Maud Scheffer, Mare Zijlstra
 2. St.-Annaparochie : Alrik Wijngaarden , Sam van Maanen
 3. st.-Annaparochie :Jörgen Postma , Jorrit Kroondijk
 4. Minnertsga : Lasse Boomsma , Leon van Steinvoorn , Siete Wassenaar
 5. St.-Annaparochie : Melle Binnema , Bauke Huisman
 6. St.-Annaparochie : Aisa Mahmoud , Margryt Meijer , Nienke Kuiken

Uitslag en foto allemaal : Federatie Barradeel
Andere foto: Esther Jellema


Stijn 1e prijs Pupillen Jongens A, Zondag 09 September,Hyum-Finkum


De uitslag was als volgt :

 1. Stijn Scheffer , Jaimy Koel
 2. Clive van der Weerdt , Jardo Sterkenburg

Foto en uitslag : Esther Jellema


COOP-partij Winsum, Zondag 09 September, Winsum

Aanstaande zondag 9 september om 10.00 uur is het zover: de grote Coop kaatspartij in Winsum.
Het mooie nieuws voor de Toppers uit Sexbierum en omstreken......... de bus is geregeld!!

Naast de deelnemers die toe hebben gezegd dat ze meereizen zijn er nog 24 plaatsen over voor onze 'fans'!

Deze busreis is kosteloos. Vertrek is om 9:00 uur vanaf het terrein van vv AVC en de terugreis staat gepland tussen 19:00 en 20:00 uur!

Opgave voor deze busreis kan alléén via een reactie op dit Facebook bericht!!! VOL = VOL !!!!!

U Heeft dus een Facebook-account nodig!!!


De top fotograaf Lieuwe Bosch is uitgenodigd om foto's te komen maken, waar hij enthousiast op in ging, en dus kunt u ze na de hand allemaal nog eens beleven, als Lieuwe Bosch ze plaatst in een album..


Overzicht Lijsten :

De lijst van de Dames

De lijst van de Heren (Partuur 1 t/m 14)

De lijst van de Heren (Partuur 15 t/m 24)

De lijsten zijn als foto te bekijken cq downloaden en dus zeer geschikt om ze op uw smartphone te zetten, heeft u ze altijd bij de hand


Jan Volbeda 3e prijs Heren 50+ B-kl, DEL, Zondag 02 September, St. Jabik

Uitslag Heren 50+ DEL:

 1. Germ Hallema , Jan Brandsma , Jan Heida
 2. Hans Hilarides , Murk de Jong , Siebe van Loon
 3. Egbert Bootsma, Wibe Hoitenga , Jan Volbeda
  Anno Miedema , Joop Bootsma , Lubbert Schreiber

  Jan werd bijgeloot bij partuur 13 (Egbert Bootsma, Wibe Hoitenga en Jan Volbeda ipv Anno Miedema en Oeds Broersma)

Herkansing :

 1. Siete Wassenaar ,Age van der Goot , Johan Wittermans
 2. Daan Groen, Jan Bruinsma, Job Jan Wijbenga

Foto: Kaatsnieuws Redactie
Uitslag : Kaatsnieuws Redactie en Jan Volbeda


Jelte 2e prijs Heren 1e klasse,Reduzum - Hendrieke 3e prijs Dames 1e klasse,Reduzum
Fiera en Anna 1e prijs Herkansing Dames 1e klasse,Reduzum,Zondag 02 September

Uitslag Heren 1e klasse:

 1. Enno Kingma, Renze Hiemstra , Hans Wassenaar
 2. Remmelt Bouma, Jelte Visser , Willem Heeringa
 3. Paul Dijkstra, Gabe Jan van Popta, Johan van der Meulen

Uitslag Dames 1e klasse:

 1. Maaike Joostema ,Imke van der Leest ,Anouk Tolsma
 2. Jeannette Jansma, Jannica van der Ploeg , Aletta van Popta
 3. Annet de Haan, Hester Bruinsma , Hendrieke van der Schoot

Uitslag Dames 1e klasse Herkansing :

 1. Larissa Smink , Anna Ennema, Fiera de Vries
 2. Wybrig Bakker , Hiske Zeinstra , Melissa Hiemstra

Uitslag en foto: Kaatsnieuws Redactie en Sia Buren


Maud 2e prijs Herkansing Welpen Meisjes, Zondag 02 September, Jirnsum

De uitslag Winnaarsronde was als volgt

 1. Jeldou Koopmans , Silke Hofstra
 2. Anne Lotte van Beem , Ilja Wijtsma
 3. Marrit Bruinsma , Dianna de Jong

De uitslag Herkansing was als volgt

 1. Karina Mollema , Jildou Sterk
 2. Fenna Cuperus , Maud Scheffer

Uitslag : Kaatsnieuws redactie
Foto: mem Esther Scheffer-Jellema


"Met de tijd meegaan"

"Met de tijd meegaan". We proberen als vereniging zoveel mogelijk mee te gaan met de tijd. We hebben onze "Boppeslach"die verschijnt in het najaar en het voorjaar. Zodoende is iedereen meestal weer op de hoogte. Buiten de "Boppeslachen"om, is het soms wel eens moeilijk om alle leden te bereiken. Om een ieder toch zo goed mogelijk op de hoogte te houden worden andere middelen ingezet waaronder het versturen van e-mails. Het is dan ook belangrijk dat wij van een ieder een e-mailadres ontvangen zodat we die aan het ledenbestand toe kunnen voegen en gebruiken voor kennisgevingen.
Denk aan het doormailen van de wedstrijdlijst, zodra deze bekend is.
Je naam en e-mailadres kun je mailen naar leden@detwadoarpen.nl .
Graag ook even doorgeven wanneer je deze al eerder hebt doorgegeven maar ondertussen verouderd is.

We proberen je emailadres privé te houden, door alle emails te versturen in "BCC" , zodoende kan een ander je emailadres niet noteren .

Bedankt alvast!


U kunt nog steeds Kaatsbal-sponsor worden

U kunt nog steeds kaatsbal-sponsor worden.
De opbrengst is voor het aanschaffen van kaatsballen voor de Jeugd. Deze kosten nogal wat centjes.......
Daar steeds meer jeugd zich opgeeft voor het kaatsen in ons dorp,en ondanks het feit dat er veelvuldig wordt gezocht naar verloren ballen,
er nog al eens een balletje kwijtraakt vanwege de oerwouden aan onkruid om ons heen, is uw sponsoring altijd welkom.

Voor €15,00 per jaar, wordt u sponsor, en zal er een plaatje met uw naam erop, op het kaatsballen-bord worden geplaatst.
Alvast bedankt voor uw opgave...
Bij elk nieuw jaar, hopen we dat u sponsor blijft, en krijgt u automatisch bericht voor betaling..

Opgave is mogelijk bij :
Murk Goodijk : 0517-591816
Desiree Seerden: 0517 - 591154
Jan Douwe Gerbranda : 0517 - 592055

Alle oude gegevens , kunt u vinden onder NIEUWS.


Beleidsplan Jeugd 2015 t/m 2020

Jeugd beleidsplan 2011 t/m 2014Sinds jaar en dag wordt er in een groot deel van Friesland en ver daarbuiten gekaatst.
Vooral in de dorpen is het lange tijd vanzelfsprekend geweest dat iedereen de kaatssport beoefende.
In een veranderende maatschappij hebben we nu te maken met een toenemende concurrentie van andere sporten.
Het is dan ook voor veel sportverenigingen tijd zich te concentreren op welke manier zij de jeugd het beste kunnen
opvangen en begeleiden binnen de vereniging.


Om de continuïteit en het bestaan van de kaatsvereniging  "de Twa Doarpen Dios Sexbierum - Pietersbierum"
te waarborgen is het werven en behouden van jeugd noodzakelijk.
De Jeugdcommissie is daarmee een onmisbare schakel binnen de kaatsvereniging geworden.
Het opstellen van een jeugdplan is dan ook essentieel.

Het doel van dit jeugdplan is drieledig;
 1. De doelstelling om zoveel mogelijk jeugd met kaatsen kennis te laten maken
 2. De jeugd die kennis heeft gemaakt te behouden voor de kaatssport, hen  enthousiast te maken voor deelname aan wedstrijden op het niveau dat ze aankunnen.
 3. De oudste jeugd begeleiden voor de "Freule" - en de "Ald meiers - partij". 
 
Het gehele Beleidsplan Jeugd 2015 - 2020 kunt u hier vinden.

kaatsbalsponsor-bord Hendrieke , Pytrik en Janneke


BUIENRADAR

 Buienradar

Kleding-Sponsors

Biologische boerderij Lyts Ropta
Biologisch dynamisch landbouwbedrijf Gerbranda State

Doeksponsors
Muurkaatshek
2018

Advertentie
sponsors
2018

Wedstrijd sponsors
2018

Kransen sponsor
Teatsen
2018

Kransen sponsors
2018

Kaatsbal sponsors
2018

DIVERSEN
(Geen sponsors)